Bruksvilkår

Bruksvilkår

VELKOMMEN TIL YUBO

Applikasjonen YUBO (“YUBO”) legger til rette for at du kan opprette nye vennskap. YUBO er utviklet og driftet av det franske selskapet TWELVE-APP SAS (société par actions simplifiée) med registreringsnummer 810 283 507 SIRET og adresse 59 rue de Ponthieu, bureau 562, 75008 Paris, FRANCE (“TWELVE-APP,” “vi,” eller “oss”).

Amerikanske innbyggere:  MERK AT SEKSJON XI I BRUKSVILKÅRENE INNEHOLDER EN VOLDGIFTKLAUSUL OG FRAFALLBESTEMMELSE ANGÅENDE GRUPPESØKSMÅL. BESTEMMELSENE PÅVIRKER HVORDAN TVISTER MELLOM DEG OG TWELVE-APP KAN LØSES. 

 

I. AKSEPT AV BRUKSVILKÅRENE

Disse Bruksvilkårene (“vilkårene”) styrer din tilgang til og bruk av YUBO, samt våre relaterte nettsteder, innhold, tjenester, applikasjoner og produkter (“tjenestene”).

Du kan kun bruke tjenestene hvis du godtar å inngå en bindende kontrakt med oss. Du må være 13 år for å bruke tjenestene. Hvis du er mellom 13 og 17 år, må du ha samtykke fra en forelder eller verge for å bruke tjenestene.

Ved å få tilgang til eller bruke tjenestene, godtar og aksepterer du å overholde vilkårene. Du godtar også vilkårene i våre Personvernregler.

Innholdet i vilkårene kan variere fra tid til annen. Vi vil sørge for å varsle om vesentlige endringer i vilkårene, men vi oppfordrer deg til å sjekke vilkårene ofte for å lese om eventuelle endringer. Fortsatt bruk av tjenesten etter endringer i vilkårene utgjør din aksept av de endrede vilkårene.

 

II. OPPRETTE BRUKERPROFIL

Hvis du kontakte oss som juridisk representant på vegne av en mindreårig YUBO-bruker, kan du sende en melding ved hjelp av det elektroniske skjemaet i seksjonen «Sikkerhetssenter» på www.yubo.live

Du må ha en smarttelefon med minimum operativsystem iOS 12 eller Android 5 for å få tilgang til YUBO. Deretter må du registrere en brukerprofil for å få tilgang til YUBO og/eller andre elementer av tjenestene. For å opprette en brukerprofil, må du gi oss personlige data, som definert i våre personvernregler. Du må i tillegg laste opp et profilbilde som representerer deg. Personopplysningene må gis for å få tilgang til YUBO og dens funksjoner.

Når du oppretter en brukerprofil, må du gi oss riktig informasjon og ikke bruke en annen identitet enn din egen. I tilfelle din tilgang til tjenesten blir suspendert, avbrutt, blokkert eller fjernet av TWELVE-APP, har du ikke lov til å opprette en ny brukerprofil.

TWELVE-APP forbeholder seg retten til å utføre kontroller for å oppdage falsk alder hos brukere. I tilfelle rimelig tvil om alderen din, kan TWELVE-APP utføre handlinger for å verifisere din alder, inkludert analyse av profilbildene dine, og kan be deg om å (i) sende skjermbilde av ID-dokument eller skolebevis samt (ii) ta opp en kort video der du uttaler tre tilfeldige ord. Når det gjelder behandlingen av personopplysninger, kan du finne relevant informasjon i våre personvernregler.

Det er viktig at du oppgir nøyaktig informasjon om deg selv, inkludert alder. TWELVE-APP bruker alder og annen informasjon om deg for å skape et miljø som fremmer positive og trygge brukeropplevelser. Som en del av dette arbeidet kan vi begrense hvordan brukere kommuniserer og samhandler, blant annet ved å sette begrensninger for hvordan brukere i forskjellige aldersgrupper (f.eks. 13-17 år gamle og 18 år og eldre) kommuniserer og samhandler. Vi kan når som helst endre disse funksjonene i tjenestene.

 

III. BETALINGSTJENESTER

Registrering av brukerprofil og tilgang til standardfunksjonene i YUBO er gratis. For å berike opplevelsen kan du velge å kjøpe flere funksjoner.

YuBucks: Du kan kjøpe YuBucks for å låse opp ulike funksjoner som kan være aktive i en viss periode (eksempelvis for å øke synligheten din i appen i 30 minutter). Du kan også velge å abonnere slik at du mottar en viss mengde YuBucks hver måned.

Power Pack: Et premium-abonnement som gir deg en viss mengde tilleggsfunksjoner hver måned.

YuBucks og Power Pack er er samlet «betalingstjenester». Egenskapene til betalingstjenestene og priser er spesifisert i YUBO og andre steder på tjenestene.

Kjøpsprosessen for betalingstjenestene avhenger utelukkende av valgt app-plattform og innstillingene på enheten din. For å utføre et kjøp må du derfor ha en brukerkonto på plattformen du lastet ned YUBO fra (Google Play for Android eller App Store for iOS).Vi anbefaler at du leser vilkårene for bruk av disse nøye for å lære mer om reglene som gjelder for betaling av bestillingen din. TWELVE-APP er ansvarlig for innholdet i den betalte tjenesten, men app-plattformen er ansvarlig for administrasjonen av bestillingen og betalingen.

Du har ingen rett til refusjon for kjøp av betalingstjenester, ettersom disse er blitt utført behørig av oss på bestillingen, selv i tilfelle av manglende bruk. I samsvar med gjeldende regelverk, samtykker du uttrykkelig i bruk av den betalte tjenesten tilgjengelig umiddelbart når du kjøper en betalt tjeneste, og at du ikke har rett til å kansellere kjøpet, eller frafalle din angrerett angående dette kjøpet.

 

IV. ÅNDSVERK

TWELVE-APP er eneeier av alle rettigheter knyttet til tjenestene, og spesielt retten til å være vert, lagre, bruke, vise, kopiere, modifisere, tilpasse, publisere, redigere og distribuere hele eller deler av bestanddelene derav, spesielt og uten begrensning: merkevarene, logoer, design, animasjoner, videoer, bilder, tekst, data og databaser, datakode og innhold publisert eller presentert på tjenestene. TWELVE-APP er også eneeier av rettighetene til merkevaren YUBO.

TWELVE-APP gir deg en personlig, verdensomspennende, royaltyfri, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv autorisasjon til å få tilgang til, og bruke tjenestene til privat bruk. Nedlasting og/eller bruk av appen gir ingen rettigheter (åndsverk eller annet) til YUBO. Enhver kopi, reproduksjon, representasjon, bruk, distribusjon eller gjenutnyttelse av denne eller andre elementer av tjenestene uten tillatelse fra TWELVE-APP er underlagt rettslige prosedyrer for varemerkekrenkelse.

Reproduksjon, endring, modifisering (i alle former), distribusjon, salg, utleie, reverse engineering eller opprettelse av avledet arbeid av tjenestene, inkludert andre bestanddeler (inkludert programvare eller kildekode), er forbudt uten tillatelse fra TWELVE -APP og/eller gjeldende regelverk.

Tjenestene kan endres og justeres når som helst. Noen funksjoner eller tjenester kan legges til eller slettes av TWELVE-APP etter eget skjønn. Ingen garanti, verken uttrykkelig eller underforstått, med hensyn til innholdet, tjenestene eller funksjonaliteten til tjenestene, hverken med hensyn til deres eksistens eller drift.

 

V. BRUKERINNHOLD

Du gir oss en verdensomspennende, royaltyfri, ikke-eksklusiv lisens til å være vert, lagre, reprodusere, vise, publisere, oversette, tilpasse, underlisensiere og/eller bruke, for formålene med tjenester tilknyttet tjenestene (I) all informasjon, bilder, videoer eller annet innhold som utveksles innenfor bruken av tjenestene, samt (ii) brukernavnet, stemmen din og/eller bildet ditt, slik det er gjengitt, der det er aktuelt, i nevnte innhold.

For de samme formålene og utelukkende for disse formålene, gir du lignende samtykke til å bruke alt innhold som er generert innenfor rammen av tjenestene (spesielt innenfor tjenesten Live Chat) som du kan ha sendt offentlig gjennom en tredjepart eller parter. I forbindelse med denne autorisasjonen godtar du at TWELVE-APP eksempelvis kan bruke dette innholdet til markedsføring av YUBO på nettsteder for sosiale nettverk som dette innholdet tidligere har blitt sendt av oss.

Hvis du mener at innhold som er lagt ut på tjenestene bryter med din opphavsrett, vennligst gi oss beskjed ved å bruke skjemaet på eller kontakt vår utnevnte copyright-agent ved TWELVE-APP SAS, 59 rue de Ponthieu, bureau 562, 75008 Paris, FRANCE.

 

VI. DIN BRUK AV TJENESTENE

Du samtykker til å overholde alle gjeldende lover og regler når du bruker tjenestene.

Du kan ikke gjøre noe av følgende mens du bruker tjenestene: 

 • Legge ut uoppfordret kommersiell kommunikasjon;
 • Samle inn informasjon, data eller innhold som tilhører andre brukere uten deres samtykke;
 • Legge ut innhold eller kringkaste meldinger som krenker en tredjeparts rettigheter (særlig åndsverk), eller som er av pornografisk, diskriminerende, rasistisk, voldelig, ærekrenkende eller seksuell karakter, og/eller som kan utgjøre mobbing eller trusler mot andre personer. For å oppnå dette minner vi deg om at bilder av pornografisk, ekshibisjonistisk eller uanstendig natur er formelt forbudt. Enhver publisering av denne typen innhold utgjør et lovbrudd som kan slettes av brukerkontoen de stammer fra, uten å berøre andre rettsmidler som er tilgjengelige for oss eller straffesaker som kan oppstå fra slike innlegg;
 • Bruke navnet, stemmen eller bildet til en annen person uten deres tillatelse;
 • Endre driften av tjenestene eller hindre tilgangen til dem;
 • Forstyrre sikkerhetstiltak som beskytter tjenestene eller forstyrrer (eller forsøker å forstyrre) tilgang til tjenestene på noen måte inkludert, uten begrensning, sending av virus, overbelastning, flom, spamming eller post-bombing av tjenestene;
 • Bruke automatiserte midler for å samle informasjon fra tjenester;
 • Bruke YUBO på en ulovlig, uærlig, ondsinnet og/eller diskriminerende måte.

Du samtykker i å lese og rette deg etter våre retningslinjer for fellesskapet. TWELVE-APP forbeholder seg retten til å slette alt åpenbart ulovlig innhold som vi kan bli gjort oppmerksom på i henhold til lovene og/eller som vi anser for å være i strid med vilkårene. Det samme gjelder i tilfelle av et lovlig pålegg i en relevant jurisdiksjon.

Du aksepterer det fulle ansvaret for handlinger, innhold, informasjon eller data som du kan laste opp, laste ned, legge ut, sende eller holde innenfor rammen av bruken av tjenestene. Hvis du skader TWELVE-APP gjennom innholdet du legger ut, må du kompensere TWELVE-APP for eventuelle skader, tap eller utgifter som følge av dine ord eller handlinger.

Av sikkerhetsgrunner og offentlig orden kan vi i en rimelig periode oppbevare en kopi av innholdet som deles av brukeren, til brukeren har slettet kontoen, i samsvar med gjeldende regelverk eller inntil anmodningen om sletting gitt eller hvor nevnte innhold kan være slettet fra tjenestene. Du kan finne mer informasjon i våre Personvernregler.

 

VII. YOUTUBE-FUNKSJONALITET

Når du livestreamer video fra brukerprofilen din, har du muligheten til å se og dele video fra YouTube i sanntid. Søkeforslag og YouTube-søkefeltet er tilgjengelig direkte fra YUBO.

Vi anbefaler at du leser YouTubes sine bruksvilkår nøye, for å lære mer om retningslinjene som gjelder når du bruker denne plattformen, samt Googles personvernregler når det gjelder behandling av personopplysninger.

 

VIII. VARSLER OG RAPPORTER

 1. Varsling av ulovlig innhold

Sett i lys av vår rolle som vert og leverandør av tjenestene, har vi ikke generell forpliktelse til å overvåke informasjonen vi lagrer. Du har likevel muligheten til å varsle oss om innhold du anser som ulovlig. For å bli vurdert, bør ethvert varsel adresseres som rekommandert brev med bevis for levering til:

TWELVE-APP – Safety Center

Notification of illicit content

59 rue de Ponthieu, bureau 562

75008 Paris FRANCE

For å være gyldig må denne meldingen inneholde følgende elementer:

 • Fullstendig utfylt varslingsskjema som er tilgjengelig på nettstedet www.yubo.live under siden “Safety Center” eller “Sikkerhet”;
 • En kopi av korrespondansen adressert til opphavspersonen eller redaktøren av informasjonen eller aktiviteten hvor det bes om at vedkommende opphører, fjerner eller endrer innholdet, eller bevis på at det ikke var mulig å kontakte opphavspersonen eller redaktøren.

Bare fullstendige varsler blir ansett som gyldige. Du forbeholder retten til å varsle relevante myndigheter om alt innhold du anser ulovlig.

 

 1. Rapportering av innhold som utgjør en krenkelse av menneskeverd eller straffbare handlinger

I henhold til gjeldende lover tar vi opp kampen mot følgende lovbrudd:

 • Distribusjon av materiale om seksuelt misbruk av barn;
 • Beklagelse for, eller fornektelse av forbrytelser mot menneskeheten;
 • Distribusjon av innhold som fremmer diskriminering, hat eller vold mot en gruppe av personer på grunn av deres opprinnelse, kjønn, seksuelle legning eller identitet eller funksjonshemning;
 • Distribusjon av budskap av voldelig eller pornografisk art, eller som utgjør en fornærmelse mot menneskeverd, eller som oppfordrer mindreårige til å delta i spill som kan plassere dem i fysisk fare, når innholdet kan bli sett på eller tilgang til av mindreårige;
 • Oppfordring til eller unnskyldning for terrorisme;
 • Oppfordring til gambling;
 • Oppfordring til selvmord.

Vi har på plass et meget tilgjengelig verktøy for varsling om innhold av denne art som du kan bli kjent med innenfor YUBO.

Fyll ut skjemaet for rapportering du finner på nettstedet www.yubo.live under «Safety Center», samt i YUBO-appen.

 

 1. Rapportering av upassende innhold

For å kunne tilby en trygg og komfortabel brukeropplevelse, har vi et system for moderering som lar deg rapportere alt innhold du opplever som upassende.

Hvis du vil rapportere innholdet i en brukerprofil som ikke er en av vennene dine, klikker du på skjoldikon og velger et av alternativene.

Hvis du vil rapportere profilen til en bruker som er en av vennene dine, klikker du på skjoldikon til vennens profil og velger et av alternativene.

Dette systemet er designet for å forbedre din opplevelsen av tjenestene, men fjerner ikke din plikt til å følge instruksjonene i disse vilkårene for å rapportere ulovlig og støtende innhold, spesielt som nevnt i avsnitt VIII.1 og VIII.2.

 

IX. BEGRENSNING AV ANSVAR

Du bruker tjenestene på egen risiko. Du forstår og godtar at TWELVE-APP leverer tjenestene til deg «SOM DET ER» og «SOM TILGJENGELIG». TOLV-APP FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, OM SALGSMERKELIGHET, EGNETHET FOR ET SÆRLIGT FORMÅL, ELLER IKKE OVERTREDELSE.

Videre gir vi ingen garantier og fraskriver oss ethvert ansvar for: (a) feil, avbrudd i tjenesten, langsom drift, ufullkommenheter eller angrep på en tredjeparts rettigheter innenfor rammen av driften av tjenestene, spesielt som et resultat av hendelser på internett; eller (b) og forstyrrelse, funksjonsfeil eller redusert tilgang til tjenestene som skyldes feil som kan tilskrives internettnettverket eller til en internettleverandør, til brukerens operativsystem, nettleser og/eller enhet; (c) skade på enheten din som følge av din tilgang til eller bruk av tjenestene; eller (d) sletting eller unnlatelse av å lagre innhold du legger ut til tjenestene.

Tilgang til og bruk av tjenestene kan midlertidig avbrytes på grunn av vedlikehold eller tekniske oppdateringer.

TWELVE-APP påtar seg intet ansvar for indirekte, spesifikke, sikkerhetsmessige eller straffbare konsekvenser, tap av inntekt, data eller annet tap som følge av tilgang og bruk av YUBO, dens innhold og/eller ulovlig bruk av en tredjepart av dataene eller andre rettigheter til en bruker.

TIL DET MAKSIMALE OMFANGET TILLATT MED GJELDENDE LOV, SKAL TWELVE-APP IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPLAR, STRAFF ELLER FØLGESKADER, ELLER ANDRE SKADER AV ALLE TYPER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV BRUK, SOM OPPSTÅR UT AV ELLER PÅ NOEN MÅTE FORBUNDET MED (I) DIN BRUK ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE TJENESTENE; (II) ETHVERT KRAV SOM KAN TILSKRIVES FEIL, UTELATELSER ELLER ANDRE UNØYAKTIGHETER PÅ TJENESTENE; PÅ NETTSTEDENE ELLER INNHOLDET, MATERIALER, PROGRAMVARE, INFORMASJON, PRODUKTER ELLER TJENESTER PÅ ELLER TILGJENGELIGE GJENNOM SIDENE, (III) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA; (IV) UTTALELSER ELLER UTFØRING AV TREDJEPART PÅ TJENESTENE. NÅR LOVEN TILLATER, HVIS NOEN DEL AV DENNE BEGRENSNINGEN PÅ ANSVAR FINNES UGYLDIG ELLER UFORSVARLIG AV EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAK, SÅ VIL DET SAMLEDE ANSVARET FOR TWELVE-APP UNDER SLIKE OMSTENDIGHETER FOR GJELD SOM ELLERS VILLE VÆRT BEGRENSET, SKAL IKKE OVERSTIGE HUNDRE DOLLAR. ($ 100).

 

X. OPPSIGELSE

Ethvert brudd på disse vilkårene eller ethvert bruk som kan utgjøre en risiko (juridisk, teknisk eller annet) kan føre til sletting av brukerprofilen til den som er opprinnelsen til den. I tilfelle tvist står TWELVE-APP fritt til å avgjøre å blokkere eller deaktivere profilen til bruker og dermed deres tilgang til tjenesten, og dette etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel fra TWELVE-APP. Videre kan TWELVE-APP slette profilen din hvis du har vært inaktiv på tjenesten i mer enn tolv (12) måneder.

Du står fritt til å avslutte forholdet til TWELVE-APP knyttet til din bruk av tjenestene. Du trenger bare å slette brukerprofilen din. 

XI. DELELIGHET OG FRASKRIVELSE

Hvis noen deler av bruksvilkårene blir erklært ugyldige eller ikke-gjeldende, skal en slik erklæring ikke ha noen innvirkning på gyldigheten og anvendeligheten av de andre vilkårene og ikke frita deg fra din plikt til å overholde disse.

Unnlatelse av å kreve gjennomføring av en betingelse i vilkårene, eller å gjøre det for sent, skal ikke tolkes som et frafall fra TWELVE-APP sin side for å kreve at brukeren eller en tredjepart respekterer dette.

Vilkårene utgjør hele den juridiske avtalen mellom deg og TWELVE-APP og styrer din bruk av tjenestene og erstatter fullstendig tidligere avtaler mellom deg og oss i henhold til tjenestene.

 

XII. VERNETING

For ethvert krav eller tvister, blir brukeren oppfordret til å kontakte TWELVE-APP i første omgang på support.yubo.live for å finne en minnelig løsning.

 • Megling

I samsvar med den franske forbrukerkoden abonnerer TWELVE-APP på FEVAD-meklingstjeneste som kan kontaktes på:

FEDERATION E-COMMERCE ET VENTE A DISTANCE

60 rue de la Boétie 75008 PARIS

www.fevad.com

Brukeren kan ringe til denne tjenesten under forutsetning av at han tidligere har kontaktet TWELVE-APP direkte på adressen som er angitt ovenfor. Etter denne innledende prosedyren kan brukeren kontakte meglingstjenesten for enhver tvist med TWELVE-APP som ikke er løst med sistnevnte.

I samsvar med artikkel 14 i forordning (EU) nr. 524/2013 har EU-kommisjonen også opprettet en online tvisteløsningstjeneste som tillater uavhengig løsning av tvister på nettet mellom forbrukere og fagpersoner i EU utenomrettslige midler. Tjenesten er tilgjengelig på følgende adresse: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 • Voldgift og fraskrivelse av gruppesøksmål for amerikanske innbyggere

Denne seksjonen XII.2. gjelder bare deg hvis du er bosatt i USA. 

Denne seksjonen inkluderer en voldgiftsavtale og en avtale om at alle krav kun vil bli fremmet i individuell kapasitet (og ikke som gruppesøksmål eller annen representativ prosedyre). Du forstår at du ved denne avtalen gir avkall på din rett til å fremsette et krav i retten eller foran en jury.

Federal Arbitration Act regulerer tolkningen og håndhevelsen av denne seksjonen. Voldgiftsmannen skal anvende loven i jurisdiksjonen der du bor.

Voldgiftsavtale. Obligatorisk, bilateral voldgift. Enhver tvist, krav eller kontrovers som oppstår som følge av eller relaterer seg til disse vilkårene, inkludert bestemmelse av omfanget eller anvendeligheten av disse vilkårene for å melde, skal bestemmes ved bindende voldgift, bortsett fra at du eller TWELVE-APP kan gjøre krav på små kravdomstol dersom et slikt krav kvalifiserer.  

For å starte en voldgiftsprosess, send et brev til 59 rue de Ponthieu, byrå 562, 75008 Paris, FRANKRIKE eller skjemaet på eller kontakt. Voldgiften skal administreres av JAMS i henhold til dens omfattende voldgiftsregler og prosedyrer. Antall voldgiftsdommere skal bestemmes i samsvar med disse reglene. Du eller TWELVE-APP kan velge å la voldgiften gjennomføres via telefon, basert på skriftlige innleveringer, eller personlig i fylket der du bor eller på en annen gjensidig avtalt lokasjon.

I vurderingen av fakta og spørsmål, ved gjennomføring av høringer og ved avgjørelse eller avgjørelse, er voldgiftsmannen pålagt å strengt anvende loven i jurisdiksjonen til din bolig, og unnlatelse av å følge ovennevnte bestemmelse er grunnlag for å fraflytte avgjørelsen eller tildele.

Dette kapittelet skal ikke hindre partene i å søke foreløpige rettsmidler til hjelp for voldgift fra en domstol med domsmyndighet.

Hver av partene skal dele fordelingen og kostnadene til voldgiftsdommeren (e) likt. Hver part skal betale sine egne kostnader og eventuelle advokatsalær. Partene har imidlertid rett til å kreve inndrivelse av saksomkostninger og advokatsalær i samme grad som de ville ha krav på i retten under kontrollerende lov.

Enhver part som søker å bekrefte, forlate eller få dommen avsagt om voldgiftskjennelse, skal gjøre det utelukkende ved en domstol der du bor. Hver part underkaster herved ugjenkallelig den eksklusive jurisdiksjonen til staten og føderale domstoler som sitter på et slikt sted, for de formålene som er angitt ovenfor, og gir herved ugjenkallelig avkall, og er enig i å ikke hevde noen sak, handling eller prosedyre, ethvert krav om at det ikke er personlig underlagt jurisdiksjonen til en slik domstol, eller at en slik sak, handling eller prosedyre er upassende.

Frafall av rettssaken.  VED Å INNGÅ DENNE AVTALEN MÅ DU OG TWELVE-APP FRASKRIVE DERE RETTEN TIL EN RETTSSAK MED JURY.  

Frafall av klasse- eller konsoliderte handlinger.  ALLE KRAV OG TVISTER INNENFOR OMFANGET AV DISSE VILKÅRENE MÅ FORMIDLES ELLER RETTES PÅ ET INDIVIDUELT GRUNNLAG OG IKKE EN GRUPPEHANDLING, OG PÅSTANDER OM MER ENN EN BRUKER KAN IKKE FORMIDLES ELLER RETTES SAMMEN ELLER BRUKES SAMMEN MED ANDRE.

Dette kapittel XII.2. skal bestå etter oppsigelse, utløp eller opphevelse av disse vilkårene.

 

XIII. GJELDENDE LOV

Vilkårene er underlagt fransk lov og tolket på fransk. Med unntak av det som er bestemt for amerikanske innbyggere i seksjon XII.2, skal enhver tvist som ikke løses med ovennevnte metoder være underlagt tilsvarende kompetente jurisdiksjon ved retten på brukerens bosted i et av medlemsstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

I tilfelle noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ugyldige eller ikke kan håndheves, vil bestemmelsen være begrenset eller eliminert i det minste nødvendige omfang, og de gjenværende bestemmelsene vil forbli i full kraft og virkning. Vår unnlatelse av å håndheve noen rett eller bestemmelse i disse vilkårene vil ikke bli ansett som et frafall av slik rett eller bestemmelse.

 

Siste oppdatering: 27. juli 2021