Yubo logo

Privacy Hub

Ogłoszenie o polityce prywatności w USA

Ogłoszenie

To ogłoszenie dotyczące prywatności w USA jest uzupełnieniem naszej Polityki prywatności i nie zastępuje jej. Dotyczy cię, jeśli mieszkasz w Kalifornii, Wirginii, Kolorado, Connecticut lub Utah.

W przypadku konfliktu między Polityką prywatności a tym ogłoszeniem dotyczącym prywatności w USA, to ogłoszenie dotyczące prywatności w USA ma pierwszeństwo.

Ogłoszenie o zbieraniu danych osobowych: Gromadzimy dane osobowe wymienione poniżej w sekcji „Dane, które zbieramy” w celach opisanych w sekcji „Jak wykorzystujemy Twoje dane” w Polityce prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach związanych z prywatnością, w tym o możliwości rezygnacji z sprzedaży lub udostępniania Twoich danych osobowych, przejdź do Sekcji 2. „Twoje prawa”.

Dane, które zbieramy

Dodatkowo do ujawnień zawartych w innych częściach niniejszej Polityki prywatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowymi USA, udostępniamy mieszkańcom USA następujące informacje:

 • Kategorie zebranych danych osobowych: W ciągu ostatnich 12 miesięcy zbieraliśmy następujące kategorie danych osobowych w celach biznesowych i handlowych opisanych powyżej w niniejszej Polityce prywatności:

Identyfikatory, charakterystyki klasyfikacji chronionych na podstawie prawa stanowego Kalifornii lub federalnego (np. płeć, wiek), informacje o działalności w internecie lub innych sieciach elektronicznych, informacje o lokalizacji, informacje wizualne, szczególne dane osobowe, takie jak precyzyjne dane o lokalizacji i dane biometryczne, oraz wnioski wyciągnięte z powyższych. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych, które zbieramy, zapoznaj się z sekcją 3 „Dane, które zbieramy” w Polityce prywatności. Źródłem tych informacji są konsumenci oraz dostawcy analizy danych.

 • Kategorie sprzedanych danych osobowych: W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie sprzedawaliśmy danych osobowych.
 • Kategorie ujawnionych danych osobowych w celach biznesowych: W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy następujące kategorie danych osobowych w celach biznesowych (np. dla naszych dostawców usług, którym zabraniamy używania Twoich danych osobowych poza zakresem ich usług dla nas):

Identyfikatory, charakterystyki klasyfikacji chronionych na podstawie prawa stanowego Kalifornii lub federalnego (np. płeć, wiek), informacje o działalności w internecie lub innych sieciach elektronicznych, informacje o lokalizacji, informacje wizualne, szczególne dane osobowe, takie jak dane biometryczne, oraz wnioski wyciągnięte z powyższych. Dodatkowe szczegóły dotyczące celów biznesowych, w których ujawniamy dane osobowe, znajdują się powyżej w sekcji „Z kim dzielimy Twoje dane” naszej Polityki prywatności.

 • Kategorie danych osobowych udostępnianych w celach reklamowych: W ciągu ostatnich 12 miesięcy udostępniliśmy następujące kategorie danych osobowych partnerom reklamowym dla użytkowników, którzy wyrazili zgodę na udział w naszym programie reklam w zamian za nagrody, w celu wyboru lepszych reklam do wyświetlenia i mierzenia skuteczności reklam:

Identyfikatory, informacje o urządzeniu, informacje o lokalizacji oraz charakterystyki klasyfikacji chronionych na podstawie prawa stanowego Kalifornii lub federalnego (np. płeć, wiek).

Ogłoszenia dotyczące prywatności w USA

Następujące postanowienia mogą być stosowane lub interpretowane inaczej, zależnie od przepisów dotyczących prywatności w Twoim stanie.

Usunięcie treści dla użytkowników poniżej 18 roku życia.  Jeśli jesteś mieszkańcem USA i masz mniej niż 18 lat, możesz poprosić o usunięcie treści, które opublikowałeś, wysyłając e-mail na adres privacy@yubo.live lub korzystając z ustawień aplikacji > Kontakt > Moje dane. Wszystkie wnioski muszą zawierać w temacie e-maila "Prośba o usunięcie treści w USA" oraz opis treści, który jest wystarczająco dokładny, aby umożliwić nam zlokalizowanie tych treści. Nie przyjmujemy żądań usunięcia treści za pośrednictwem innych środków. Możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Twoją prośbę, jeśli nie dostarczysz wystarczających informacji na temat treści, które chcesz usunąć, i nie usuniemy treści zgodnie z obowiązującym prawem (np. treści opublikowane lub udostępnione przez innych użytkowników). Usunięcie opublikowanych treści nie gwarantuje całkowitego lub wszechstronnego usunięcia tych treści (np. treści stają się niewidoczne dla innych użytkowników, ale nadal pozostają na naszych serwerach w pewnej formie zgodnie z naszymi zasadami).

Twoje prawa prywatności w USA. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skorzystać z następujących praw:

 • Przysługuje prawo do wiedzenia: Masz prawo dowiedzieć się, jakie dane osobowe zebraliśmy o Tobie, w tym kategorie danych osobowych, kategorie źródeł, z których dane osobowe są zbierane, cel biznesowy lub handlowy zbierania, sprzedaży lub udostępniania danych osobowych, kategorie podmiotów trzecich, którym ujawniamy dane osobowe, oraz konkretne dane osobowe, które zebraliśmy o Tobie.
 • Prawo do usunięcia: Z pewnymi wyjątkami możesz zażądać, abyśmy usunęli dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie. Istnieją jednak pewne powody, które mogą uniemożliwić pełne spełnienie Twojej prośby, na przykład jeśli musimy zachować pełną transakcję, aby wykrywać i chronić przed oszustwami i nielegalnymi działaniami, aby wykonywać nasze prawa lub w celu spełnienia obowiązku prawnego.
 • Masz prawo wycofać zgodę na sprzedaż lub udostępnianie swoich danych osobowych: Masz prawo wyrazić sprzeciw wobec „sprzedaży” lub „udostępniania” Twoich danych osobowych, zgodnie z definicjami tych terminów wynikającymi z przepisów ochrony prywatności Kalifornii. Oznacza to, że jeśli zdecydujesz się wycofać zgodę, od tej chwili nie będziemy sprzedawać ani udostępniać Twoich danych osobowych takim podmiotom trzecim w celach ich wykorzystania, chyba że później sam/a nakierujesz nas w tym kierunku. Warto jednak zaznaczyć, jak wspomniano wcześniej, że nie „sprzedajemy” danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Masz prawo do poprawienia danych: Masz prawo zażądać poprawienia nieścisłych danych osobowych. Możemy odmówić spełnienia Twojego żądania, jeśli nie możemy potwierdzić Twojej tożsamości lub z innych przyczyn, które są dozwolone przez prawo. Jeśli masz konto YUBO, możesz samodzielnie poprawić niektóre ze swoich danych osobowych bezpośrednio za pomocą swojego konta.
 • Masz prawo do ograniczenia: Masz prawo zażądać ograniczenia wykorzystania i ujawniania Twoich szczególnie wrażliwych danych osobowych.

Jeśli jesteś mieszkańcem stanu Connecticut, Kolorado, Utah lub Wirginii, możesz skorzystać z pewnych praw prywatności, takich jak żądanie dostępu, poprawienia, usunięcia lub kopii Twoich danych osobowych. Ponieważ możemy prowadzić „ukierunkowaną reklamę” zgodnie z definicją stanowymi prawa w Connecticut, Kolorado, Utah i Wirginii, masz również prawo do wycofania zgody na taką ukierunkowaną reklamę, jeśli jest to dostępne. Masz również prawo odwołania się od odmowy Twoich praw prywatności, wysyłając e-mail na adres privacy@yubo.live.

Jak złożyć prośbę

Aby skorzystać z prawa do wiedzenia/dostępu, usunięcia, poprawienia, ograniczenia lub przenoszenia danych osobowych, zgodnie z prawem Kalifornii, Kolorado, Connecticut, Utah lub Wirginii, lub aby złożyć odwołanie od odmowy Twoich praw prywatności, prosimy o kontakt z nami za pomocą tego formularza lub wysłanie e-maila na adres privacy@yubo.live. W przypadku pisemnych żądań należy wpisać w pole tematu zdanie "Twoje prawa prywatności w USA". Nie ponosimy odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie są oznaczone lub przesłane odpowiednio lub które nie zawierają pełnych informacji. Możemy zażądać pewnych informacji dotyczących Twoich interakcji z nami w celu potwierdzenia Twojej tożsamości przed odpowiedzią na Twoje żądanie dostępu, usunięcia, poprawienia lub przenoszenia danych. Potwierdzimy otrzymanie Twojego żądania w ciągu 10 dni roboczych i odpowiemy na nie w ciągu 45 dni kalendarzowych po właściwej weryfikacji, chyba że będziemy potrzebować dodatkowego czasu, w takim przypadku damy Ci znać.

Aby skorzystać z prawa wycofania zgody na udostępnianie Twoich danych osobowych lub z prawa wycofania zgody na ukierunkowaną reklamę, prosimy kliknąć na link "Do Not Sell or Share My Personal Information", który znajduje się również w stopce naszej strony internetowej lub wysłać e-mail na adres privacy@yubo.live. Jeśli skorzystasz z opcji e-mail, w temacie wpisz "Prośba o wycofanie zgody" i umieść swoją nazwę użytkownika w treści e-maila. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje żądanie wycofania zgody w ciągu 15 dni roboczych. Możesz również wybrać inną metodę wycofania zgody: (1) przejdź do Ustawień > Personalizacja i dane > Preferencje prywatności > Udostępnianie danych reklamowych > Wyłącz suwak. Alternatywnie, jeśli jest dostępne online, możesz skorzystać z uniwersalnego narzędzia, które automatycznie przekazuje Twoje preferencje wycofania zgody, takie jak Global Privacy Control ("GPC"). Będziemy traktować sygnał GPC jako prośbę o wycofanie zgody. Możesz również skorzystać z upoważnionego agenta, który złoży za Ciebie prośbę o wycofanie zgody, jeśli zapewnisz agentowi upoważnionemu podpisane pisemne upoważnienie do tego celu.

Szanujemy Twoją prywatność i nie będziemy dyskryminować w odpowiedzi na Twoje wykorzystanie praw prywatności.

Prośby agenta

Możesz upoważnić kogoś do złożenia żądania dotyczącego praw prywatności w Twoim imieniu (upoważniony agent). Upoważniony agent będzie musiał wykazać, że udzieliłeś mu upoważnienia do działania w Twoim imieniu lub musi wykazać, że posiada pełnomocnictwo zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym. Zachowujemy prawo do żądania bezpośredniego potwierdzenia od Ciebie, że agent jest upoważniony do złożenia takiego żądania lub do żądania dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości agenta. Upoważniony agent jest zobowiązany do niekorzystania z danych osobowych konsumenta ani żadnych informacji zbieranych od konsumenta w celu innym niż spełnienie żądań konsumenta, weryfikacja lub zapobieganie oszustwom.

Ochrona prywatności dzieci

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy wiedzą informacji użytkowników, którzy mają mniej niż 16 lat, z wyjątkiem udostępniania informacji użytkowników, którzy wyrazili zgodę na udział w programie reklam z nagrodami (w zależności od kwalifikacji).

Yubo logo

O nas

 • O nas
 • Sala prasowa
 • Kariera
 • Skontaktuj się z nami
InstagramYoutubeTikTokLinkedIn
 • Warunki
 • Ogłoszenie prawne
 • Służby ścigania
 • Nie sprzedawać lub udostępniać moich danych osobowych
Made with love in Paris