Yubo logo

Safety Hub

Neuvoja

Johdanto

Yubo luotiin paikaksi, jossa nuoret voivat tutustua uusiin ystäviin eri puolilta maailmaa mahdollisimman turvallisessa verkkoympäristössä. Tässä osiossa jaamme hyödyllisiä tietoja ja vinkkejä turvalliseen verkkokäyttäytymiseen, somealustojen yleisiin ongelmiin sekä alustamme turvallista käyttöä edistäviin tukitoimiimme liittyen. Tutustuthan myös sivuiltamme löytyvään Teinin oppaaseen (tarkoitettu sovelluksen käyttäjälle) sekä Huoltajan oppaaseen (tarkoitettu käyttäjän vanhemmille, opettajille ja huoltajille) saadaksesi lisätietoja ja hyödyllisiä resursseja aiheeseen liittyen.

Sosiaalisen median alustoilla mahdollisesti ilmenevät ongelmat

Verkkomaailma voi toisinaan olla hämmentävä – etenkin sen nopeiden, jatkuvien muutosten myötä. Alla listaamme joitakin sosiaalisen median alustoilla mahdollisesti ilmeneviä ongelmia sekä Yubon lähestymistavan niihin yhteisömme turvallisuuden varmistamiseksi.

Kiusaaminen

Kiusaaminen voi satuttaa ja pelottaa – tapahtui se sitten verkossa tai oikeassa elämässä. Somekiusaamista ilmenee monissa muodoissa, kuten vihakommentteina ja ilman lupaa levitettyinä kuvina tai videoina. 

Nettikiusaaminen (ts. "kyberkiusaaminen") voi olla nuorille erityisen haitallista. Yubossa kiusaamista ei sallita sen missään muodossa. Yhteisösäännöissä pyydämme käyttäjiämme kunnioittamaan toisiaan, tehden samalla selväksi, että alustallamme vallitsee nollatoleranssi toisten käyttäjien kiusaamista, uhkaamista ja ahdistelua kohtaan.

Alustamme aktiviteetteja vuorokauden ympäri seuraavat turvallisuusasiantuntijat antavat varoituksia ja ryhtyvät muihin asianmukaisiin jatkotoimenpiteisiin, kun kiusaamistapauksia raportoidaan käyttäjien toimesta tai havaitaan teksti- ja äänimoderoinnin teknologioidemme kautta.

Neuvomme

(Vanhemmille)

 • Rohkaise teiniäsi tai oppilaitasi kunnioittamaan muita verkossa. Tämän tulisi sisältää sanomisten loukkaavuuden harkinnan sekä muiden kiusatuksi tulevien puolustamisen.
 • Selitä nuorelle, ettei tämän kohtaama häirintä tai kiusaaminen ole hänen vikansa.
 • Keskustele yhdessä, miten nuori voi parhaiten hyödyntää Yubon turvallisuustyökaluja (kuten muiden käyttäjien estoa).
 • Kerro teinille, että kiusatuksi tullessaan hän voi kääntyä sinun puoleesi, jolloin tuet häntä.

(Teineille)

 • Saamasi huono kohtelu ei ole sinun syytäsi – älä siis anna muiden määrittää, miten näet itsesi.
 • Keskustele asiasta jonkun luottamasi henkilön kanssa; yksin olo usein vain pahentaa hankalia aikoja.
 • Hyödynnä Yubon eri turvallisuustyökaluja (täältä löydät luettelon joistakin niistä!) ja muista, että voit estää tai ilmiantaa epäystävälliset käyttäjät. 
 • Puolusta kiusatuksi tulevaa tähän pystyessäsi, ja jos et, ilmianna häiriköivä käyttäjä turvallisuusasiantuntijoillemme. Näin he voivat tutkia asiaa ja ryhtyä jatkotoimiin yhteisömme turvallisuuden varmistamiseksi. 
 • Tutustu hyödyllisiin resursseihin sellaisia tilanteita varten, joissa sinua tai tuttuasi kiusataan.

Sopimaton kielenkäyttö

Kommunikoinnin tavat muuttuvat jatkuvasti, ja joskus voi olla haastavaa ymmärtää, mitkä sanat, lauseet ja emojit ovat harmittomia ja mitkä puolestaan loukkaavia tai sopimattomia. Sopimatonta kielenkäyttöä löytyy monessa muodossa aina vihapuheesta kiroiluun ja muihin epäsiveellisiin ilmauksiin. 

Me Yubolla pyrimme aina pysymään viimeisimpien trendien ja verkkoslangin mukana. Tarkistamme ja päivitämme säännöllisesti luetteloa yhteisösääntöjämme rikkovista termeistä, ilmauksista ja emojeista, ja ne suodatetaan automaattisesti pois alustalta. 

Neuvomme

(Vanhemmille)

 • Muistuta teiniäsi tai oppilaitasi siitä, miksi muiden kunnioittaminen verkossa on tärkeää; epäkohtelias tai ilkeä kielenkäyttö Yubossa voi helposti loukata tai järkyttää, samalla rikkoen yhteisösääntöjämme.
 • Tutustu nuorten sosiaalisessa mediassa käyttämään kieleen, jotta ymmärrät, mistä he puhuvat. Mitä enemmän tiedät heidän Yubon kaltaisten somealustojen käytöstään, sen parempi.
 • Pohdi, millaista kieltä ja emojeja käytät omilla sometileilläsi – etenkin, jos teinisi voi nähdä ne.
 • Ilmianna Yubossa näkemäsi loukkaava tai sopimaton kielenkäyttö, jotta voimme tutkia asiaa. Jos käyttäjän havaitaan rikkovan yhteisösääntöjämme, poistamme sisällön ja ilmoitamme hänelle, miksi kyseinen toiminta ei ole sallittua.

(Teineille)

 • Muista, että netin käytöstä jää pysyvä digitaalinen jalanjälki – mieti siis kahdesti ennen sopimattoman kielen käyttöä.
 • Harkitse, millainen vaikutus käyttämälläsi kielellä voi olla muihin.
 • Pyri tietoisuuteen käyttämiesi sanojen merkityksestä – monilla voimasanoilla ja -ilmaisuilla on vihamielinen tarkoitus tai tausta joko nykypäivänä tai historiallisesti. 

Vihapuhe

Vihapuhe on loukkaavaa tai herjaavaa kieltä, joka kohdistuu ryhmään tai henkilöön rodun, sukupuolen, uskonnon, kansallisuuden, etnisyyden, invaliditeetin, seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella. Vihapuhetta voi ilmetä trollauksen, nettikiusaamisen tai jopa väkivallan uhkausten muodossa.

Vihapuheen uhriksi joutuminen – tai sen näkeminen – voi olla kokemuksena hyvin järkyttävä ja hämmentävä. Tätä se on etenkin verkossa, jossa vihaa lietsovat kommentit kärjistyvät usein nopeasti. 

Yubossa on nollatoleranssi vihapuhetta ja syrjintää kohtaan. Käytössämme on useita turvallisuustyökaluja, kuten äänimoderointi ja tekstintunnistus, joiden avulla suojelemme käyttäjiämme vihapuheelta. Jos tapahtunut on rikos, teemme tämän tiimoilta tiivistä yhteistyötä asiaankuuluvien lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Neuvomme

(Vanhemmille)

 • Keskustele teinisi tai oppilaidesi kanssa osallistavuuden sekä ystävällisyyden tärkeydestä verkossa. Suositeltavaa voi myös olla muistuttaa heitä yhteisösäännöistä, jotka he hyväksyivät liittyessään Yuboon.
 • Rohkaise nuorta valppauteen sekä harkitsemaan tarkkaan, mitä hän julkaisee itse tai jakaa muilta käyttäjiltä (sopivaa on pohtia esimerkiksi, hyökkääkö julkaisu jotakuta vastaan tai saattaisiko se rikkoa lakia).
 • Keskustele erilaisista Yubossa nuorten saatavilla olevista, heitä suojaavista työkaluista, kuten "estä käyttäjä"-vaihtoehdosta profiilin asetuksissa.
 • Valista nuorta siitä, miten vihapuhe saattaa olla viharikos, ja miksi on tärkeää, että hän tekee ilmiannon kaikista tällaisista Yubossa ilmenevistä tapauksista, jotta voimme ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.

(Teineille)

 • Mikäli olet itse parhaillaan vihapuheen kohteena tai havainnut sitä ilmenevän alustalla, ilmianna tämä turvallisuusasiantuntijoillemme sovelluksen sisäisellä ilmiantotyökalulla tai tällä linkillä, jotta voimme ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin. Liitäthän raporttiin mahdollisuuksien mukaan myös tilannetta kuvaavia mediatiedostoja, kuten kuvakaappauksia, jotta meillä on mahdollisimman kattava konteksti asian käsittelyyn.
 • Muista, että meillä käytettävänäsi on useita eri turvallisuustyökaluja, joilla päätät, kenen kanssa olet Yubossa vuorovaikutuksessa. Voit aina estää käyttäjän, jos et halua hänen lähettävän sinulle viestejä tai liittyvän enää livestriimeihisi.
 • Toisen loukkaaminen tai herjaaminen voi satuttaa syvästi. Harkitse ennen muille käyttäjille puhumista, haluaisitko itsellesi puhuttavan samalla tavalla. 
 • Vihapuhe voidaan myös katsoa viharikokseksi; pidä tämä mielessä ennen loukkaavaa kielenkäyttöä Yubossa tai toisaalla.
 • Tutustu hyödyllisiin resursseihin sellaisia tilanteita varten, joissa sinä tai tuttusi on joutunut vihapuheen uhriksi.

Haitallinen ja laiton sisältö

Haitallinen ja laiton sisältö

Teinisi tai oppilaasi saattavat törmätä verkossa laittomaan, haitalliseen tai sopimattomaan sisältöön, kuten väkivaltaan, huumeisiin, pornografiaan, uhkapelaamiseen ja rikolliseen toimintaan. Tällainen sisältö on Yubossa ehdottomasti kiellettyä, ja se poistetaan heti tultuamme siitä tietoisiksi. 

Lakia rikkovaan sisältöön tai käyttäytymiseen törmätessämme välitämme tiedon tästä asianmukaisille viranomaisille, jotta he voivat tarvittaessa tutkia asiaa tarkemmin.

Neuvomme

(Vanhemmille)

 • Tutustu vihapuheeseen liittyviin neuvoihimme sekä  yhteisösääntöihimme
 • Keskustele teinisi tai oppilaidesi kanssa avoimesti sisällöstä, joka voi olla haitallista tai laitonta.
 • Rohkaise nuorta kertomaan sinulle, jos hän törmää Yubossa huolestuttaviin viesteihin tai julkaisuihin.
 • Keskustele, miksi tällaista sisältöä on tärkeää olla jakamatta muiden Yubo-käyttäjien kanssa.
 • Ilmianna meille kaikki haitalliset tai mahdollisesti laittomat sisällöt, jotta voimme ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin (esim. sisällön poistamalla, tilin lukitsemalla tai ilmoittamalla asiasta lainvalvontaviranomaisille).

(Teineille)

 • Pyri ymmärtämään, millainen sisältö voi olla haitallista tai laitonta – tätä käsittelevän osion löydät yhteisösäännöistämme.
 • Ilmianna kaikki haitallinen tai mahdollisesti laiton sisältö, oli se sitten suunnattu sinulle tai muille käyttäjille; näin voimme ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.
 • Jos mahdollista, puhu asiasta luottamasi aikuisen kanssa, jotta hän tietää suunnittelemasi toimet ja voi auttaa sinua niissä.
 • Tutustu hyödyllisiin resursseihin avun hakemisen tavoista sekä erilaisista haitallisista ja laittomista sisällöistä, joita saatat kohdata verkossa. 

Vertaispaine

Nuorena on normaalia tuntea ryhmäpainetta, olivatpa sitten kyseessä harmittomat kepposet tai aidosti riskialttiit, kiusaamiseen tai videotehtäviin rohkaisevat somehaasteet.

Vertaisten paineelta ei ole aina helppoa kieltäytyä, mutta suostumuksen seuraamukset ja vaikutukset on tärkeää ymmärtää. Yhteisösäännöissämme linjataan, että tietyt käyttäytymistavat eivät ole Yubossa sallittuja. Lievien yhteisösääntöjen rikkomusten osalta hyödynnämme asiantuntijoiden suosittelemaa, opetuksellista lähestymistapaa, valistaen käyttäjiämme parhaista verkkoturvallisuuden tavoista, kunnioittavasta verkkokäyttäytymisestä sekä vastuullisuudesta. Vakavampien rikkomusten ilmetessä voimme poistaa sisältöä sekä lukita käyttäjän tilin tilapäisesti tai pysyvästi rikkomuksen vakavuudesta riippuen.

Neuvomme

(Vanhemmille)

 • Keskustele teinisi tai oppilaidesi kanssa siitä, miten he voivat tehdä verkossa hyviä päätöksiä sekä kieltäytyä ystävien ehdotuksista silloin, kun he eivät halua tehdä jotakin.
 • Selitä, että aivan kuten oikeassa elämässä, voi myös heidän käyttäytymisellään verkossa olla vakavia seurauksia; mikä alkaa vitsinä voikin lopulta vaikuttaa negatiivisesti muihin sekä heihin itseensä nyt ja tulevaisuudessa.
 • Ilmianna kaikki sopimaton käytös ja sisältö Yubo-tiimille, jotta voimme ryhtyä asianmukaisiin jatkotoimiin.

(Teineille)

 • Muista, ettei sinun ole koskaan pakko tehdä mitään. Vaikka haluaisit kovasti sopia joukkoon, yritä silti parhaasi mukaan puolustaa itseäsi ja toimia verkossa, kuten oikeassakin elämässä. 
 • Pyri ymmärtämään, että toisten kannustaminen riskialttiiseen toimintaan voi vaikuttaa pysyvästi sekä heidän että sinun elämääsi.
 • Ilmianna kaikki sopimaton käytös turvallisuusasiantuntijoidemme tiimille, jotta voimme ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin. Muista liittää mukaan mahdollisuuksien mukaan tilannetta koskevia näyttökuvia tai -videoita, jotta meillä on mahdollisimman kattava konteksti asian tutkintaan.
 • Tutustu luetteloon järjestöistä, jotka voivat auttaa sinua tukea tarvitessasi.

Itsetunto

Tarkoin valikoidun sisällön sekä epärealististen elämän- ja kauneusstandardien maailmassa nuoret kokevat usein jatkuvaa painetta näyttää ja käyttäytyä tietyllä tavalla verkossa. 

Tavoitteenamme on pitää Yubo tilana, jossa käyttäjät voivat tuntea olonsa itsevarmaksi ja kotoisaksi. Olemmekin poistaneet alustalta tykkäykset ja seuraajat lievittääksemme sosiaalista painetta, jota nuoret saattavat kokea muilla somealustoilla. Näin käyttäjät voivat ilmaista itseään sekä luoda ystävyyssuhteita muihin samoin, kuin he tekevät oikeassakin elämässä, keskittyen arvokkaaseen vuorovaikutukseen ja aitojen ystävyyssuhteiden luontiin itsensä muihin vertailun sijaan. Yubossa vallitseva nollatoleranssi loukkaavia kommentteja, kiusaamista ja muuta haittakäyttäytymistä kohtaan auttaa sekin osaltaan varjelemaan käyttäjiemme itsetuntoa. 

Neuvomme

(Vanhemmille)

 • Auta teiniäsi tai oppilaitasi ymmärtämään, että itsensä vertaaminen julkkisvaikuttajiin sekä takertuminen tykkäysmäärään ja muihin somesuosion mittareihin ei ole terveellistä. 
 • Keskustele siitä, miksi ystävällisyys muita verkon käyttäjiä kohtaan on tärkeää. Harmittomalta huvilta vaikuttava käytös (kuten toisen ulkonäön arvostelu) voi jättää muihin syvät henkiset arvet.
 • Rohkaise nuorta olemaan oma itsensä, eikä määrittämään itseään sen perusteella, mitä muut ajattelevat hänestä.

(Teineille)

 • Alustaltamme et löydä tykkäysten tai seuraajien ominaisuuksia, koska pyrimme poistamaan siltä sosiaaliselle medialle tyypilliset paineen lähteet. Tavoitteenamme on, että koet voivasi olla Yubossa aito itsesi sekä muodostamaan tälle perustuvia ystävyyssuhteita.
 • Muista, että vain sinulla on valta päättää, millaisena näet itsesi!
 • Ole ystävällinen muille ja itsellesi sekä verkossa että oikeassa elämässä; ethän koskaan voi tietää, mitä joku toinen on käymässä läpi.
 • Tutustu luetteloon järjestöistä, jotka voivat auttaa sinua tukea tarvitessasi.

Hyvinvointi

Kiusaaminen, vertaispaine, uusia haasteita tuonut koronapandemia sekä monet muut ongelmat voivat vaikuttaa merkittävästi henkiseen hyvinvointiisi. 

Yhteydenpito muihin kohentaa mielialaa huomattavasti. Tavoitteenamme on, että Yubossa käyttäjät voivat muodostaa ystävyyssuhteita ja olla osa yhteisöä, jossa he kokevat olonsa yhteenkuuluvaksi ja turvalliseksi sekä viettävät aikaa mukavasti muiden kanssa.

Neuvomme

(Vanhemmille)

 • Kerro teinillesi tai oppilaillesi olevasi heidän tukenaan, jos he haluavat keskustella huolenaiheistaan tai kaipaavat tukea.
 • Rohkaise nuorta löytämään tasapaino netin ja oikean elämän välillä. Hyödyllistä voi olla etenkin käsitellä viisi hyvän mielenterveyden osa-aluetta: sosiaalinen vuorovaikutus, fyysinen aktiivisuus, uuden päivittäinen oppiminen, anteliaisuus sekä tietoisuus nykyhetkestä.

(Teineille)

 • Keskustele luottamasi henkilön kanssa siitä, mitä olet käymässä läpi ja mitä tunnet. Muista myös, ettet ole yksin, vaan kaikki kokevat välillä haastavia aikoja.
 • Hyvän mielenterveyden edistämiseen on monia eri tapoja, valitsi tähän sitten muihin yhteydenpidon, liikunnan, uuden oppimisen, anteliaisuuden tai nykyhetken huomioinnin. Etsi näistä itsellesi sopiva keino ja sisällytä se päivittäiseen rutiiniisi!
 • Tutustuluetteloon järjestöistä, jotka voivat auttaa sinua tukea tarvitessasi.

Valeprofiilit ja huijaukset

Toisinaan ihmiset teeskentelevät olevansa verkossa joitakin muita, kuin oikeasti ovat. He saattavat luoda sosiaaliseen mediaan valeprofiileja tai kalastella muiden henkilötietoja. "Catfishing" eli muita esittämällä tehtävät romanssihuijaukset sekä muut verkkohuijaukset voivat hämmentää ja järkyttää, ja ne saattavat jopa asettaa toisen identiteettivarkauden vaaraan.

Varmistaaksemme käyttäjiemme olevan, keitä he väittävätkin olevansa, on Yubo suurista somealustoista ensimmäinen, jolla on käytössä alustanlaajuinen iän vahvistaminen. Jos käyttäjä ei läpäise iänvahvistusprosessia, hänen profiilinsa suljetaan ja tieto siitä välitetään tarvittaessa asiaankuuluville viranomaisille.

Neuvomme

(Vanhemmille)

 • Selitä teinillesi tai oppilaillesi, että Yubo pyytää profiilin luontiin todenmukaisia tietoja, rohkaisten heitä myös vahvistautumaan Yotin kautta. Alustan käyttö ei ole mahdollista anonyyminä, sillä näin voimme tunnistaa valeprofiilit helpommin ja ryhtyä toimenpiteisiin muun sopimattoman käyttäytymisen ilmetessä.
 • Keskustele nuoren kanssa siitä, miksi tämän on tärkeää olla varovainen liian hyviltä vaikuttavien profiilien, valokuvien ja viestien suhteen. Huijari haluaa usein näyttää uhrilleen täydelliseltä, ja siksi alustalla tuleekin olla varovainen mallikauniita valokuvia, imartelevia kommentteja ja muuta epäilyttävää käyttäytymistä kohdatessa.
 • Varmista, että teinisi tai oppilaasi tietävät, etteivät he ole tehneet mitään väärää, jos he lankeavat valeprofiiliin. Jotkin ihmiset osaavat olla hyvin vakuuttavia.
 • Ilmianna meille valheellisiksi epäilemäsi Yubo-profiilit, jotta voimme ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin.
 • Jos nuori huomaa jonkun varastaneen hänen henkilöllisyytensä ja luoneen sillä valeprofiilin Yuboon, ota meihin yhteyttä, jotta voimme poistaa sen.

(Teineille)

 • Ole varuillasi sellaisten profiilien, valokuvien ja viestien suhteen, jotka vaikuttavat liian hyviltä ollakseen totta. Huijarit pyrkivät usein antamaan itsestään täydellisen vaikutelman, ja siksi kannattaakin olla varovainen mallikauniita valokuvia, imartelevia kommentteja ja muuta epäilyttävää käyttäytymistä kohdatessa. Jos epäilet, ettei toinen käyttäjä ole, kuka hän väittää olevansa, ilmianna profiili meidän tutkittavaksemme. 
 • Varmista, ettet lähetä mitään tunnistamisesi mahdollistavia tietoja, kuten puhelinnumeroasi tai kotiosoitettasi sellaisille käyttäjille, joita et tunne henkilökohtaisesti.

Seksuaalinen verkkoviettely ja hyväksikäyttö

Maailmassa on valitettavasti heitä, jotka pyrkivät yhteydenpitoon nuorten kanssa vääristä syistä. Keskustelujen aloittamiseen ja uhrinsa luottamuksen saantiin he luovat usein valeprofiileja nuorten suosimille somealustoille. Me Yubossa ymmärrämme, kuinka tärkeää käyttäjien on voida tietää keskustelukumppaninsa sekä pystyä luottamaan omiin nettiyhteisöihinsä. Tästä syystä vaadimme kaikilta käyttäjiltä ikävahvistuksen suoritusta Yubo-tilin luomiseksi. Näin estämme pahantahtoisia henkilöitä liittymästä alustalle väittäen olevansa muun ikäisiä, kuin todellisuudessa ovat. Alustamme käyttäjät on lisäksi luokiteltu omiin, erillisiin yhteisöihin heidän ikänsä perusteella, jotteivat aikuiset ja alaikäiset ole toistensa kanssa vuorovaikutuksessa.

Yubossa vallitsee nollatoleranssi nuorten seksuaalista hyväksikäyttöä kohtaan, ja teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa yhdysvaltalaisen lastensuojeluorganisaatio NCMEC:n sekä toimintamaidemme lainvalvontaviranomaisten kanssa, ilmiantaen jokaisen mahdollisen rikoksentekijän jatkotutkimuksia varten.

Neuvomme

(Vanhemmille)

 • Muistuta teiniäsi tai oppilaitasi olemaan varovaisia siitä, mitä he jakavat verkossa (esim. puhelinnumero, kotiosoite, someprofiilit, valokuvat, videot).
 • Selitä nuorelle, että toisen käyttäjän Yubo-profiilista löytyvä keltainen vahvistusmerkki kertoo, että henkilö on, kuka väittääkin olevansa.
 • Keskustele siitä, kuinka Yubossa livestriimejä voivat katsoa nuoren ystävien lisäksi myös kaikki muut käyttäjät, ja että hänen tulee olla varovainen itsensä kuvaamisessa.
 • Selitä nuorelle, ettei ketään tule painostaa tekemään mitään, mitä he eivät halua tehdä – edes ystävien toimesta.
 • Rohkaise nuorta luottamaan omiin vaistoihinsa verkotuttavuuksien suhteen. Jos joku sanoo hänelle jotain, joka kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti on tätä.
 • Havainnoi muutoksia teinisi tai oppilaidesi käyttäytymisessä. Ovatko he aiempaa salailevampia laitteiden ja sovellusten käytöstä? Rientävätkö he huoneeseensa heti viestin saapuessa? Ärtyvätkö he kysyessäsi, kenelle he puhuvat?
 • Jos teiniäsi tai oppilaitasi on lähestytty epäasiallisella tavalla Yubossa, ilmiantakaa näin toiminut käyttäjä. Välitämme kaikkien mahdollisesti rikollisten toimien tiedot lainvalvontaviranomaisille ja muille asiaankuuluville tahoille.

(Teineille)

 • Ole tarkka siitä, mitä jaat verkossa; kaikki nettiin lähetetty voi jäädä sinne ikuisesti. Mieti siis kahdesti, ennen kuin jaat tunnistamisesi mahdollistavia tietoja (kuten puhelinnumeron tai kotiosoitteen) tai lähetät itsestäsi kuvia tai videoita ihmisille, joita et tunne.
 • Muista, että kuka tahansa voi nähdä Yubossa pidetyt livestriimit; harkitse siis tarkkaan ennen tällaiseen liittymistä.
 • Luota vaistoihisi verkossa tapaamiesi ihmisten suhteen. Jos joku tekee olosi epämukavaksi tai koet jonkin olevan vialla, ilmianna käyttäjä meille, jotta voimme tutkia asiaa ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
 • Tutustu luetteloon järjestöistä, jotka voivat auttaa sinua tukea tarvitessasi.

Alastomuus ja seksuaalisen materiaalin lähettely

Flirttailu, seksuaalisten tunteiden tutkailu sekä parisuhteet ovat luonnollinen osa kasvamista. Toisinaan voi kuitenkin olla haastavaa tietää rajat valokuvien ja videoiden jaolle. Julkkisten jakamat alusvaatekuvat ja yhä seksuaalisempi käytös mediassa voivat tehdä asiasta vieläkin epäselvemmän.

Nuoret saattavat kokea painetta jakaa alastonkuvia poika- ja tyttöystävien, kavereiden tai houkuttelevien valeprofiilien kanssa. Toiset taas voivat yrittää saada tällä huomiota tai pyrkiä johonkin muuhun tavoitteeseen. On tärkeää tiedostaa, että nämä valokuvat ja videot voivat vääriin käsiin päätyessään tulla jaetuiksi ilman suostumusta, asettaen niiden kuvauksen kohteen seksuaalisen hyväksikäytön vaaraan. Alle 18-vuotiaiden Yubo-käyttäjien on siksi laitonta ottaa, jakaa tai hallussapitää seksuaalisia kuvia tai videoita. 

Nuorimpien käyttäjiemme suojelemiseksi tunnistamme kaikki alastomuutta sisältävät valokuvat ja videot, estäen niiden lataamisen Yuboon. Ilmoitamme myös käyttäjälle ponnahdusikkunan avulla, jos livestriimissä havaitaan alastomuutta, ja annamme hänelle mahdollisuuden sulkea liven ja/tai estää käyttäjän. 

Linjaamme selvästi yhteisösäännöissämme, että alastonkuvat ja muut seksuaaliset kuvat eivät ole alustallamme sallittuja, ja että ryhdymme toimenpiteisiin tällaisen materiaalin poistamiseksi heti tultuamme siitä tietoiseksi. 

Neuvomme

(Vanhemmille)

 • Rohkaise teiniäsi tai oppilaitasi harkitsemaan tarkkaan kuvien julkaisua ja livestriimeihin osallistumista. Voisiko heidän käytöksensä satuttaa heitä itseään tai jotakuta muuta, tai olla jopa laitonta?
 • Keskustele nuoren kanssa sen mahdollisuudesta, että muut ihmiset (tai jopa luottohenkilö, kuten poika- tai tyttöystävä) jakavat hänestä alastonkuvia netissä, ja miten hänen tulee toimia, jos näin käy.
 • Selitä teinillesi tai oppilaillesi, että he saattavat rikkoa lakia ottaessaan, jakaessaan tai pitäessään hallussa alastonkuvia itsestään tai muista alle 18-vuotiaista.

(Teineille)

 • Mieti tarkkaan, mitä jaat sosiaalisessa mediassa ja muiden kanssa; hyväksyisitkö sen, että jollakulla on sinusta intiimi kuva ikuisesti?
 • Muista, että kuka tahansa (jopa luottamasi henkilö) voi jakaa alastonkuvasi netissä tai muiden kanssa.
 • Tiedosta, että rikot lakia ottaessasi, jakaessasi tai pitäessäsi hallussa alastonkuvia itsestäsi tai muista alle 18-vuotiaista.
 • Jos joku jakaa alastonkuviasi, yhteistyökumppanimme NCMEC:ssä ovat kehittäneet avuksesi yksityisyyttä vahvistavan työkalun "Take It Down".
 • Ilmianna meille käyttäjät, joiden tiedät jakavan alastonkuvia sinusta tai muista.

Itsetuhoisuus ja itsemurha

Maailmassa on monia masennusta, alhaista itsetuntoa tai muita monimutkaisia henkilökohtaisia haasteita potevia ihmisiä. Verkkoyhteisö voi auttaa tällaisia henkilöitä tarjoamalla heille vahvan tukiverkoston. Mahdollisuus tavata ja pitää yhteyttä muihin samoja asioita läpikäyviin tai haasteet tunteviin ihmisiin voi auttaa lievittämään yksinäisyyden tunteita. Vaikka tämä on yksi sosiaalisen median suurimmista hyödyistä, saatetaan joissakin tapauksissa käyttäjiä kannustaa osallistumaan epäterveeseen tai vaaralliseen toimintaan, kuten itsetuhoisuuteen tai itsemurhaan. 

Jos havaitsemme Yubossa tällaista käyttäytymistä, puutumme siihen välittömästi. Kartoitamme tilanteen ja tarjoamme pahoinvoivalle käyttäjälle tukea esimerkiksi ohjaamalla tämän paikalliseen tukipuhelimeen tai ilmoittamalla asiasta lainvalvontaviranomaisille, jotta he voivat suorittaa tämän luona tarkastuskäynnin.

Neuvomme

(Vanhemmille)

 • Kerro teinillesi tai oppilaillesi, että olet heidän tukenaan ja autat heitä saamaan myös ulkoista tukea. 
 • Tutustu luetteloon järjestöistä, jotka tarjoavat tukea alueellasi, ja jaa nämä myös teinisi kanssa; tämän on tärkeää tietää, ettei hän ole yksin. 
 • Rohkaise nuorta pitämään silmällä ystäviä, jotka saattavat voida pahoin.
 • Lue yhteisösäännöt ja tee ilmianto kaikista Yubo-palvelussa olevista, itsetuhoisuutta ja itsemurhaa koskevista julkaisuista, jotta voimme ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin. Reagoimme välittömästi hätätilanteita koskeviin ilmiantoihin ja otamme tarvittaessa yhteyttä poliisiin ja tukipalveluihin.

(Teineille)

 • Keskustele luottamasi henkilön kanssa siitä, mitä käyt läpi ja tunnet. Pyri myös muistamaan, ettet ole yksin, sillä kaikki kokevat välillä vaikeita aikoja.
 • Tutustu luetteloon järjestöistä, jotka voivat auttaa ja tukea sinua tarvittaessa.
 • Pidä silmällä myös muita, jotka saattavat voida pahoin, ja auta heitä hakemaan tukea. 

Jos sinulla on lisää kysyttävää Yubosta, tutustu sivuillamme listattuihin usein kysyttyihin kysymyksiin.

Yubo logo

Tietoja

 • Tietoa meistä
 • Uutishuone
 • Urat
 • Ota yhteyttä
InstagramYoutubeTikTokLinkedIn
 • Käyttöehdot
 • Oikeudellinen ilmoitus
 • Lainvalvonta
 • Älä myy tai jaa henkilötietojani
Made with love in Paris