Yubo logo

Safety Hub

Advies

Overzicht

Yubo is een fantastische plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, maar net als bij ieder sociaal platform hebt u mogelijk vragen als uw kinderen of leerlingen dit gebruiken.Hier geven we veiligheidsadvies over specifieke onderwerpen en leggen we uit hoe we jongeren beschermen in de Yubo-community.

Pesten

Pesten kan kwetsend en beangstigend zijn, of het nu online gebeurt of in de echte wereld. Op social media kan het allerlei vormen aannemen, van gemene opmerkingen tot het zonder toestemming delen van foto’s en filmpjes.

Online pesten (vaak cyberpesten genoemd) is bijzonder pijnlijk voor jongeren omdat het dag en nacht kan doorgaan en vaak gebeurt in het zicht van een grote groep leeftijdgenoten.

Op Yubo is het nooit oké om iemand te pesten. In onze Communityrichtlijnen vragen we onze gebruikers om respectvol met elkaar om te gaan. We benadrukken dat ze niemand mogen intimideren, bedreigen of lastigvallen.

Als we merken dat er op ons platform wordt gepest of getrold, wijzen we de overtreder op zijn of haar gedrag. Daarna nemen we eventueel verdere maatregelen, zoals blokkering van het account.

Tijdens de Anti-Bullying Week 2020 hebben we op Yubo een voorlichtingscampagne over pesten gevoerd in samenwerking met het Cyberbullying Research Center (VS) en The Diana Award (VK).

Ons advies

 • Stimuleer uw kinderen of leerlingen om iedereen met respect te benaderen wanneer ze online zijn. Daar hoort bij dat je nadenkt voor je iets zegt dat kwetsend kan zijn en dat je opkomt voor iemand die wordt gepest.
 • Leg uit dat het nooit je eigen schuld is als je wordt lastiggevallen of gepest.
 • Bespreek de veiligheidsfuncties van Yubo (zoals de optie om mensen te blokkeren).
 • Laat kinderen weten dat ze bij u terecht kunnen als ze worden gepest en dat u ze steunt.

Vraag uw kinderen of leerlingen om iedere vorm van pesten te melden bij ons veiligheidsteam, zodat we actie kunnen ondernemen. Het is een goed idee om screenshots te maken van berichten of uitingen als bewijs.

Ongepast taalgebruik

Jongeren zoeken op internet vaak de grens op met hun taalgebruik. Voor onze veiligheidsspecialisten is dit is zelfs één van de grootste uitdagingen, omdat de manier waarop jongeren communiceren steeds weer verandert.

Het gaat daarbij niet alleen om vloeken, schelden en ander expliciet taalgebruik. Jongeren gebruiken ook bepaalde uitdrukkingen, afkortingen en emoji’s als een online code. Iets dat er onschuldig uitziet, kan heel ongepast zijn voor jongeren onder de 18.

We houden het taalgebruik binnen de Yubo-community in de gaten en komen in actie als het nodig is. We staan bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde emoji’s (zoals de aubergine) niet toe in gebruikersprofielen. Als we in de titel van een livestream ongepaste taal of emoji’s opmerken, sturen we de gebruiker een bericht met het verzoek om de titel te veranderen omdat we anders de livestream afsluiten. 

Ons advies

 • Leg aan uw kinderen of leerlingen uit waarom het zo belangrijk is om ook online respect voor elkaar te hebben. Grof taalgebruik kan iemand beledigen of overstuur maken en kan in strijd zijn met onze Communityrichtlijnen.
 • Zoek de betekenis op van bepaalde uitdrukkingen die jongeren op social media gebruiken, zodat u weet waar ze het over hebben. Hoe meer u weet over de manier waarop ze sociale platforms als Yubo gebruiken, hoe beter.
 • Sta ook stil bij de taal en de emoji’s die u zelf gebruikt op uw social media, zeker als uw kind daar toegang toe heeft.
 • Meld beledigend of ongepast taalgebruik op Yubo. We laten de gebruiker dan weten dat dit niet is toegestaan en kunnen besluiten om de content te verwijderen.

Haatzaaien

Haatzaaien is iemand aanvallen op zijn of haar ras, geslacht, religie, beperking, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Haatzaaien kan gepaard gaan met trollen, cyperpesten en dreigen met geweld, en is mogelijk in strijd met de wet van uw land.

Voor jongeren kan het heel aangrijpend zijn om het slachtoffer te zijn van haatzaaien – of zelfs om het van dichtbij mee te maken – zeker omdat hatelijke opmerkingen online snel een groot aantal mensen kunnen bereiken.

Op het Yubo-platform tolereren we geen enkele vorm van haatzaaien of discriminatie. We bieden veiligheidsfuncties en ondernemen actie bij meldingen van racisme, homofobie en andere vormen van online haat. Als er sprake is van een misdrijf werken we samen met de betrokken wetshandhavingsinstanties.

We bevorderen diversiteit en inclusiviteit binnen de Yubo-community. Voor Pride Month 2020 hebben we bijvoorbeeld in samenwerking met Le Refuge (Frankrijk), Switchboard (VK) en The Trevor Project (VS) een bewustwordingscampagne gevoerd. Lees hier meer over in ons blog

Ons advies

 • Bespreek met uw kinderen of leerlingen waarom inclusiviteit en vriendelijkheid online zo belangrijk zijn. Wijs ze erop dat ze hebben ingestemd met de Communityrichtlijnen toen ze zich aanmeldden bij Yubo.
 • Moedig ze aan om alert te blijven en goed na te denken voor ze iets online zetten of een bericht van iemand anders delen (wordt er iemand gediscrimineerd of aangevallen of wordt de wet overtreden?).
 • Bespreek de verschillende functies waarmee Yubo jongeren kan beschermen, zoals de optie om gebruikers te blokkeren in de profielinstellingen.
 • Leg uit dat haatzaaien strafbaar kan zijn en dat het belangrijk is dat ze alle incidenten op het Yubo-platform melden, zodat we actie kunnen ondernemen.

Schadelijke en illegale content

Geweld, drugs, pornografie, gokken, criminele activiteiten… Uw kinderen of leerlingen kunnen online dingen tegenkomen die ze beter niet kunnen zien. Bepaalde content is niet geschikt voor hun leeftijd of mate van volwassenheid en kan misleidend, aanstootgevend en zelfs illegaal zijn.

Wij hebben een aparte community voor jongeren onder de 18 en hanteren een minimumleeftijd van 13 jaar. Zo beschermen we jongere kinderen. Bovendien tolereren we op Yubo geen schadelijke of illegale content. Zodra we hiervan op de hoogte zijn, wordt deze verwijderd. Als de content in strijd is met de wet, schakelen we de bevoegde autoriteiten in. 

Ons advies

 • Lees ons advies met betrekking tot haatzaaien en onze Communityrichtlijnen
 • Voer een open gesprek met uw kinderen of leerlingen over het soort content dat schadelijk of illegaal kan zijn.
 • Moedig ze aan om naar u toe te komen als ze op Yubo berichten of uitingen tegenkomen die ze verontrustend vinden.
 • Bespreek waarom het belangrijk is om dit soort content niet te delen met andere gebruikers van Yubo.
 • Meld schadelijke of mogelijk illegale content bij ons, zodat we maatregelen kunnen nemen (bijv. de content verwijderen, het account van de gebruiker blokkeren of melding bij de politie).

Druk van leeftijdgenoten

Jongeren worden online vaak onder druk gezet. Dat kan gaan om onschuldige grappen, maar ook om serieuze uitdagingen en riskant gedrag, zoals het delen van naaktfoto’s en drugsgebruik.

Het is soms moeilijk om nee te zeggen, maar het is belangrijk dat jongeren begrijpen dat de dingen die ze doen gevolgen kunnen hebben. Iets wat misschien een onschuldig grapje lijkt, kan iemand een heel vervelend gevoel bezorgen. Misschien is het in strijd met de richtlijnen of zelfs met de wet.

Onze Communityrichtlijnen geven duidelijk aan dat bepaalde dingen niet oké zijn op Yubo. Als iemand bijvoorbeeld onder druk wordt gezet om naaktfoto’s te sturen of als iemand een andere gebruiker lastigvalt, hebben we de mogelijkheid om content te verwijderen en het account van de dader te blokkeren.

Ons advies

 • Bespreek met uw kinderen of leerlingen hoe je positieve beslissingen kunt nemen en hoe je nee zegt tegen vrienden als je iets niet wilt.
 • Leg uit dat online gedrag net zulke serieuze gevolgen kan hebben als gedrag in de echte wereld. Iets dat begint als een grapje kan een negatieve invloed hebben op jezelf en op anderen, nu of in de toekomst.
 • Rapporteer ongepast gedrag of ongepaste content, zodat het team van Yubo maatregelen kan nemen.

Zelfvertrouwen

Tegenwoordig zijn influencers die veel gebruik maken van gefotoshopte beelden populair op internet. Hierdoor voelen jongeren soms nog meer druk om zich op een bepaalde manier te presenteren en bij de juiste groep te horen. Helaas kunnen sommigen daarbij te maken krijgen met bodyshaming, pestgedrag en andere vormen van online vernedering.

We willen dat Yubo een plek is waar jongeren zich zelfverzekerd, gelukkig en veilig voelen, dus we accepteren geen kwetsende opmerkingen, pesterijen of ander negatief gedrag dat invloed kan hebben op iemands zelfvertrouwen. Als we merken dat dit gebeurt, nemen we contact op met de overtreder. We kunnen besluiten om zijn of haar account te blokkeren. Op Yubo proberen we ook de druk van ‘likes’ en reacties weg te nemen. We richten ons meer op directe interactie en groepsgesprekken.

Ons advies

 • Zorg dat uw kinderen of leerlingen begrijpen dat het niet gezond is om jezelf te vergelijken met beroemde influencers of geobsedeerd te raken door het aantal ‘likes’ en de reacties die je krijgt op social media. 
 • Leg uit waarom het belangrijk is om ook online aardig te zijn voor elkaar. Iets dat misschien leuk en onschuldig lijkt (zoals beoordelen hoe aantrekkelijk iemand is), kan serieuze gevolgen hebben voor die persoon.
 • Moedig jongeren aan om zichzelf te zijn en zich niet te veel aan te trekken van wat anderen van ze vinden.

Laat het ons weten als zij of hun vrienden vervelende reacties krijgen op Yubo, zodat we onderzoek kunnen doen en actie kunnen ondernemen. Meer hierover vindt u in onze Communityrichtlijnen en bij de informatie over onze veiligheidsfuncties.

Welzijn

Examenstress, pesten, groepsdruk en allerlei andere situaties hebben invloed op hoe jongeren zich voelen. De coronapandemie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en de bezorgdheid over het mentale welzijn van jongeren groeit.

Verbonden blijven met anderen helpt enorm om mentaal sterk te blijven, dus sociale platforms als Yubo kunnen een redding zijn in moeilijke tijden. In onze livestreams kunnen jongeren zichzelf zijn. Ze kunnen van gedachten wisselen met een kleine groep vrienden en de broodnodige emotionele steun krijgen.

Voor de Mental Health Awareness Week 2020 hebben we samen met Good Thinking bedacht hoe we mentaal welzijn binnen de Yubo-community kunnen bevorderen. Lees hier meer over in ons blog.

Ons advies

 • Laat uw kinderen of leerlingen weten dat u voor ze klaarstaat als ze over hun zorgen willen praten of als ze uw steun nodig hebben.
 • Moedig ze aan om de juiste balans te zoeken tussen het leven online en offline. Het kan helpen om te praten over deze vijf manieren om je mentaal beter te voelen: contact met andere mensen, lichaamsbeweging, iedere dag iets nieuws leren, geven aan anderen en aandacht hebben voor het hier en nu.
 • Lees ons advies over pesten, groepsdruk en zelfvertrouwen en onze Communityrichtlijnen.

Nepprofielen en oplichting

Sommige mensen doen zich online voor als iemand anders. Ze maken bijvoorbeeld een nepaccount aan op social media en halen gebruikers over om met ze te chatten.

Catfishing en andere oplichtingspraktijken op internet kunnen heel schokkend en beangstigend zijn en jongeren lopen zelfs risico op identiteitsdiefstal en seksuele uitbuiting.

Zoals u kunt lezen in onze Communityrichtlijnen en de informatie over onze veiligheidsfuncties, willen wij de echte identiteit kennen van al onze gebruikers omdat we ervan overtuigd zijn dat dit de Yubo-community veiliger maakt. Wanneer iemand zich aanmeldt, vragen we om de echte naam, het mobiele telefoonnummer en een foto. We verwijderen nepprofielen en reageren op oplichting zodra we ervan op de hoogte zijn.

Ons advies

 • Leg aan uw kinderen en leerlingen uit dat Yubo om hun echte gegevens vraagt als ze een profiel maken en dat we graag willen dat ze hun identiteit laten verifiëren door Yoti. We staan niet toe dat onze gebruikers anoniem blijven. Dit maakt het makkelijker om nepaccounts op te sporen en actie te ondernemen tegen ongepast gedrag.
 • Bespreek waarom het belangrijk is om op je hoede te zijn als een profiel, foto of bericht te mooi lijkt om waar te zijn. Bedriegers lijken vaak perfect, dus pas op met fotomodelachtige profielfoto’s, vleiende opmerkingen en ander verdacht gedrag.
 • Zorg dat uw kinderen of leerlingen weten dat ze niets verkeerd hebben gedaan als ze zich hebben ingelaten met een nepprofiel. Sommige mensen kunnen heel overtuigend zijn.
 • Meld het bij ons als u vermoedt dat een bepaald profiel op Yubo niet echt is, zodat we actie kunnen ondernemen.
 • Neem contact met ons op als een jongere bang is dat zijn of haar identiteit is gestolen om een nepprofiel te maken op Yubo. Wij kunnen het profiel verwijderen.

Grooming en seksuele uitbuiting

Helaas zijn er online mensen met kwade bedoelingen actief, waardoor jongeren slachtoffer kunnen worden van seksuele uitbuiting. 

Deze mensen maken een nepprofiel en halen jongeren over om privé te chatten of foto’s te delen. In sommige gevallen proberen ze zelfs persoonlijk af te spreken. Ze geven vaak veel complimentjes of bieden dingen aan zoals concertkaartjes of de kans op modellenwerk om zo een gesprek op gang te brengen en vertrouwen te winnen.

Soms worden jongeren ook door mensen die ze kennen en vertrouwen (zoals partners en vrienden) onder druk gezet om ongepaste foto’s of filmpjes te delen. 

We tolereren geen enkele vorm van seksuele uitbuiting van jongeren en geven iedere mogelijke dader aan bij de politie (lees ook onze Communityrichtlijnen en de informatie over onze veiligheidsfuncties).

Ons advies

 • Herinner uw kinderen of leerlingen eraan dat ze voorzichtig moeten zijn met wat ze online delen (bijv. telefoonnummer, adres, profielen op social media, foto’s en filmpjes).
 • Leg uit dat een geverifieerd profiel op Yubo (met een geel vinkje) kan helpen om te bepalen of de persoon met wie je praat ook echt is wie hij of zij zegt te zijn.
 • Wijs erop dat de livestreams op Yubo niet alleen zichtbaar zijn voor hun vrienden, maar voor iedereen. Je moet dus altijd goed nadenken voordat je de camera aanzet.
 • Leg uit dat niemand je onder druk zou moeten zetten om iets te doen dat je niet wilt en dat dit ook geldt voor mensen die je kent.
 • Stimuleer jongeren om op hun gevoel te vertrouwen als ze online mensen ontmoeten. Ze moeten beseffen dat als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dat waarschijnlijk ook zo is.
 • Wees alert op veranderingen in het gedrag van uw kinderen of leerlingen. Doen ze steeds vaker geheimzinnig als het gaat om de apparaten of apps die ze gebruiken? Gaan ze naar hun kamer zodra ze een bericht ontvangen of schieten ze in de verdediging als u vraagt met wie ze praten?
 • Neem direct contact met ons op als uw kinderen of leerlingen op Yubo zijn benaderd door iemand die ze een ongemakkelijk gevoel bezorgt. We geven informatie over mogelijk criminele activiteiten direct door aan de politie en andere betrokken instanties.

Naaktfoto's en sexting

Flirten, relaties aangaan en het ontdekken van seksuele gevoelens – het hoort allemaal bij opgroeien en het vindt tegenwoordig steeds vaker online plaats.

Jongeren worden door de media voortdurend blootgesteld aan seksueel getinte beelden en gedrag, en weten niet altijd waar ze de grens moeten trekken bij het delen van hun eigen foto’s en filmpjes. Als ze foto’s zien waarop hun idolen in ondergoed poseren, kunnen ze het idee krijgen dat het geen probleem is om dat zelf ook te doen.

Sommige jongeren denken dat het delen van naaktfoto’s (vaak sexting genoemd) meer aandacht of populariteit oplevert. Anderen worden overgehaald door hun vriend of vriendin, of zelfs door een vreemde, zonder te beseffen dat ze het risico lopen dat iemand misbruik maakt van hun persoonlijke beelden.

Foto’s en filmpjes kunnen zonder hun toestemming worden gedeeld met anderen. Dit noemen we wraakporno of sextortion en dit gebeurt soms als een relatie voorbij is en de voormalige partner het slachtoffer wil benadelen.

Daar komt bij dat jongeren in overtreding kunnen zijn als ze dit soort beelden maken, delen of bezitten.

Om onze jongere gebruikers te beschermen, detecteren we foto’s en video’s die naaktbeelden bevatten en zorgen we dat deze niet worden geüpload naar Yubo. We sturen ook een waarschuwing als we naaktbeelden opmerken in een livestream en we hebben de mogelijkheid om de stream te sluiten en/of de gebruiker een ban te geven. 

We leggen in onze Communityrichtlijnen duidelijk uit dat we seksueel getinte beelden niet toestaan op ons platform en dat we deze verwijderen zodra we hiervan op de hoogte zijn. 

Ons advies

 • Stimuleer uw kinderen of leerlingen om goed na te denken voordat ze beelden delen via social media of voor ze deelnemen aan een livestream. Kan je gedrag vervelend uitpakken voor jezelf of voor iemand anders? Is het misschien zelfs illegaal?
 • Praat over de mogelijkheid dat iemand (misschien zelfs iemand die ze vertrouwen, zoals hun vriend of vriendin) de naaktbeelden online deelt en wat ze moeten doen als dit gebeurt.
 • Leg aan uw kinderen of leerlingen uit dat je strafbaar kunt zijn als je naaktbeelden van jezelf of andere jongeren onder de achttien maakt, deelt of in bezit hebt.

Zelfverwonding en zelfmoord

Helaas wordt de druk van het opgroeien sommige jongeren te veel. Dit kan leiden tot depressie, een laag zelfbeeld, vragen over seksuele identiteit en andere problemen.

Het kan op allerlei manieren helpen als jongeren deel uitmaken van een online community waar ze hun ervaringen kunnen delen, zodat ze zich minder alleen voelen. Helaas komt het ook voor dat jongeren anderen proberen mee te slepen in dingen als eetstoornissen, zelfverwonding en zelfmoord.

Als we hiervan een melding krijgen in een livestream, grijpen we onmiddellijk in. We beoordelen de situatie, beëindigen de livestream en bieden de gebruiker hulp aan, bijvoorbeeld door hem of haar in contact te brengen met een lokale hulpinstantie.

Ons advies

 • Verzeker uw kinderen of leerlingen ervan dat u voor ze klaarstaat en dat u ze zult helpen om de juiste ondersteuning te krijgen. 
 • Moedig ze aan om alert te zijn op vrienden die het misschien moeilijk hebben.
 • Lees onze Communityrichtlijnen en meld alle berichten over zelfverwonding en zelfmoord op Yubo, zodat we gepaste actie kunnen ondernemen. We reageren direct op meldingen van noodgevallen en nemen als het nodig is contact op met de politie en hulpinstanties.
Yubo logo

Over

 • Over ons
 • Nieuws
 • Vacatures
 • Contacteer ons

Ondersteuning

InstagramYoutubeTikTokLinkedIn
 • Servicevoorwaarden
 • Juridische kennisgeving
 • Wetshandhaving
Made with love in Paris