Yubo logo
Veiligheid

Safer Internet Day 2021

3 minutes read

- Written by Yubo Team

Bo loopt op een oranje achtergrond

Als een platform dat draait om het helpen van jonge mensen om zinvolle verbindingen te maken, richten we ons elke dag op de veiligheid van onze community. Daarom zijn we altijd trots op onze deelname aan #SaferInternetDay, het jaarlijkse wereldwijde evenement voor online veiligheid, dat vandaag (9 februari) plaatsvindt.

De afgelopen jaren hebben we een aantal toonaangevende veiligheidsmaatregelen ingevoerd om jonge gebruikers op Yubo te beschermen, te ondersteunen en voor te lichten. Denk hierbij aan realtime interventie waar we een combinatie van AI-algoritmes en menselijke moderatoren gebruiken om de activiteit te monitoren en actie te ondernemen wanneer onze Community-richtlijnen worden overtreden. Naaktheid op Yubo is bijvoorbeeld niet toegestaan - als iemand deze regel overtreedt, sturen we een bericht waarin we vragen dit gedrag te veranderen of we sluiten de livestream en/of blokkeren het account.

We moedigen onze jonge gebruikers ook aan om goed na te denken voordat ze persoonlijke gegevens delen in privé-chats. Als iemand een zin typt als 'Ik woon in...' of 'Mijn telefoonnummer is...', dan verschijnt er een pop-up waarschuwing die hem of haar de mogelijkheid geeft het bericht te verwijderen of toch te versturen. Nu introduceren we een nieuwe veiligheidsfunctie - als een van onze gebruikers probeert ongepaste verzoeken te doen in privé-chats, waarschuwen we hen door een pop-up waarschuwing te sturen en blokkeren we het delen van die content.  

Het nemen van risico's en kwetsbaarheid

Waarom is het zo belangrijk dat we mogelijke risico's op Yubo voorkómen? Tijdens de adolescentie kunnen jongeren veel nieuwe dingen leren, maar het deel van de hersenen dat hen helpt beslissingen te nemen en de gevolgen van die beslissingen te overzien, is nog niet volledig ontwikkeld. Tegelijkertijd kunnen ze door hun leeftijdsgenoten onder druk worden gezet om zich op een bepaalde manier te gedragen en risico's te nemen.

Om dit te helpen bestrijden, geven we onze jonge gebruikers voorlichting en geven we hen de kans goed na te denken over het delen van content of persoonlijke informatie en van gedachten te veranderen als ze twijfelen. Wij steunen hun vrijheid van meningsuiting, maar het is ook belangrijk om ze te helpen veilig te blijven.

Zoals onze veiligheidsadviseur Annie Mullins OBE zegt, “Jongeren maken fouten - dat hoort bij het opgroeien - maar het is belangrijk dat aanbieders van social media hun vangnetten bieden en hen een duwtje in de juiste richting geven wanneer hun gedrag hen in gevaar kan brengen. De nadruk moet liggen op het bevorderen van digitale weerbaarheid en welzijn.”

Het recht op privacy en veiligheid

Als we kijken naar het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind (IVRK), zien we dat jongeren recht hebben op privacy en het recht om hun mening te uiten. Maar zij hebben ook recht op bescherming tegen discriminatie, geweld, seksueel misbruik en andere vormen van uitbuiting. Deze rechten gelden zowel online als offline, uiteraard. In een recent blog, beschrijft Professor Sonia Livingstone van de LSE de goedkeuring van een algemene opmerking over de rechten van kinderen in verband met de digitale omgeving door het Comité inzake de rechten van het kind van de Verenigde Naties als een "doorbraak".

Het vinden van een evenwicht tussen privacy en veiligheid is ongetwijfeld een van de belangrijkste uitdagingen voor techbedrijven en regelgevers. De behoefte aan privacy moet worden afgewogen tegen het risico van digitale misdrijven tegen jongeren, zoals identiteitsdiefstal, haatzaaien en seksueel misbruik van kinderen. Hier bij Yubo vragen we alle nieuwe gebruikers om onze Community-richtlijnen te accepteren, en we zijn zo transparant mogelijk over de manier waarop we content op ons platform controleren en modereren (zonder de veiligheidsmaatregelen die we hebben genomen te ondermijnen).

Standvastig in onze toewijding aan veiligheid

In 2020 maakten we deel uit van de inspanningen van de sector om een uniforme regelgevende benadering van e-privacy in te voeren in de EU (waar Yubo is gevestigd). Wij zijn van mening dat alle aandacht voor de privacy van gebruikers onbedoelde gevolgen kan hebben en kinderen meer risico kan laten lopen op seksuele uitbuiting. Samen met Google, Linkedin, Microsoft en Roblox, hebben wij aangekondigd dat Yubo "vastberaden de veiligheidsbeloften zal blijven nakomen die de Europese gebruikers - en gebruikers over de hele wereld - verwachten en waarop zij vertrouwen.”

Ons standpunt werd verwelkomd door velen, waaronder het National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) en de Internet Watch Foundation (IWF).

NCMEC President en CEO John Clark zei, “Wij prijzen Google, LinkedIn, Microsoft, Roblox en Yubo, die zich er publiekelijk toe hebben verbonden hun proactieve inspanningen om seksueel misbruik van kinderen op te sporen, voort te zetten, zelfs terwijl de EU zich nog over de volgende stappen beraadslaagt.”

“Wij juichen het standpunt van deze bedrijven, die echt een stapje verder gaan om kinderen te beschermen, van harte toe", aldus Susie Hargreaves OBE, Chief Executive van het IWF. “Kinderen veilig houden, zowel online als offline, moet ieders prioriteit zijn. We mogen dit nooit uit het oog verliezen.”

Jongeren beschermen in het COVID-tijdperk

Het thema van de Safer Internet Day, 'Samen voor een beter internet', herinnert ons aan de vitale rol die Yubo speelt in het ecosysteem van digitale veiligheid. In nauwe samenwerking met andere belanghebbenden - als lid van de Technologie Coalitie en supporter van Project Protect, bijvoorbeeld - is een belangrijk onderdeel hiervan.

Met meer dan 45 miljoen gebruikers en een toename van ons livestreamgebruik met 550% wereldwijd in 2020, hebben wij de verantwoordelijkheid om jongeren te blijven voorlichten over verantwoordelijk en veilig online gedrag. Het is een rol die we heel serieus nemen, vooral omdat digitale ruimtes nog meer een levensader zijn geworden terwijl jongeren thuis zaten tijdens de corona-pandemie.

Zoals onze COO Marc-Antoine Durand zegt: "Meer dan ooit heeft deze generatie behoefte aan een ruimte om veilig in contact te komen met gelijkgestemden en sociale interactie online te ervaren, wanneer ze dat in het echte leven niet kunnen... Het is onze verantwoordelijkheid als bedrijf om ervoor te zorgen dat ze worden beschermd en voorgelicht over hoe ze zich online op een verantwoordelijke manier kunnen gedragen, niet alleen op Yubo, maar op alle social media en online fora.”

Bezoek de website#SaferInternetDay om te ontdekken hoe je betrokken kunt raken.


You may also like:

Product

Ontdek Yubo’s nieuwste productfunctie: spraaknotitie

timeIcon
1 minute read
Veiligheid

Doel: 100% leeftijdsgecontroleerde gebruikers op Yubo!

timeIcon
5 minute read
Yubo logo

Over

  • Over ons
  • Nieuws
  • Vacatures
  • Contacteer ons

Ondersteuning

InstagramYoutubeTikTokLinkedIn
  • Servicevoorwaarden
  • Juridische kennisgeving
  • Wetshandhaving
Made with love in Paris