Yubo logo
apple logoandroid logo

Servicevoorwaarden

WELKOM BIJ YUBO

Met de YUBO-applicatie (de “YUBO App”) kun je nieuwe vrienden maken. De YUBO-app is ontwikkeld en geëxploiteerd door TWELVE APP SAS, een Franse vereenvoudigde vennootschap op aandelen ingeschreven onder SIRET-nummer 810 283 507, met maatschappelijke zetel te 59 rue de Ponthieu, bureau 562, 75008 Parijs, FRANKRIJK (“TWELVE APP” “we” of “ons”)

Ingezetenen van de Verenigde Staten:  LET OP, SECTIE XI VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN BEVAT EEN ARBITRAGECLAUSULE EN EEN BEPALING INZAKE AFSTANDSVERKLARING VAN COLLECTIEVE RECHTSVORDERING. DEZE BEPALINGEN HEBBEN INVLOED OP HOE GESCHILLEN TUSSEN JOU EN TWELVE-APP KUNNEN WORDEN OPGELOST. 

I. ACCEPTATIE VAN DE SERVICEVOORWAARDEN

Deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden") hebben betrekking op de toegang tot en gebruik van de YUBO-app en onze gerelateerde websites, content, diensten, applicaties en producten (de "Services").

Je mag de Services alleen gebruiken als je akkoord gaat om een bindend contract met ons aan te gaan. Je moet 13 jaar oud zijn om de Services te gebruiken. Als je tussen de 13 en 17 jaar oud bent, moet je toestemming hebben van je ouder of wettelijke voogd om de Services te gebruiken.

Door toegang tot of gebruik te maken van de Services, accepteer je de Voorwaarden en stem je ermee in deze na te leven. Je stemt ook in met de voorwaarden van ons Privacybeleid.

De inhoud van deze Voorwaarden kan van tijd tot tijd veranderen. We zullen redelijke inspanningen leveren om je op de hoogte te brengen van wezenlijke wijzigingen in de Voorwaarden, maar we raden je aan om de Voorwaarden regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Door gebruik te blijven maken van de Service na een wijziging van de Voorwaarden, accepteer je de gewijzigde Voorwaarden. 

II. JE GEBRUIKERSPROFIEL AANMAKEN

Als je de wettelijke vertegenwoordiger bent van een minderjarige YUBO-gebruiker en je wilt contact met ons opnemen, stuur ons dan een bericht via het online formulier dat beschikbaar is in de sectie "Veiligheidscentrum" van de website www.yubo.live.

Voor toegang tot de YUBO App heb je een smartphone nodig met minimaal een besturingssysteem iOS 12 of Android 5. Vervolgens moet je een gebruikersprofiel aanmaken om toegang te krijgen tot de YUBO App en/of bepaalde andere elementen van de Services. Om een gebruikersprofiel aan te maken, moet je ons je Persoonsgegevens verstrekken, zoals aangegeven in ons Privacybeleid. Je moet ook een profielfoto uploaden waarop jijzelf afgebeeld staat. Deze Persoonsgegevens dienen te worden verstrekt om toegang te krijgen tot de YUBO-app en haar functionaliteiten.

Tijdens het aanmaken van een gebruikersprofiel moet je ons voorzien van correcte informatie. Je mag geen account aanmaken met een andere identiteit dan je eigen. In het geval dat je toegang tot de Services is opgeschort, onderbroken of op een of andere manier geblokkeerd of verwijderd door TWELVE-APP, is het je niet toegestaan een nieuw gebruikersprofiel aan te maken.

TWELVE-APP behoudt zich het recht voor om controles uit te voeren om onjuiste leeftijden van gebruikers op te sporen. Zo kan TWELVE-APP in geval van gerede twijfel over je leeftijd stappen ondernemen om je leeftijd te verifiëren, waaronder het analyseren van je profielfoto's om je leeftijd te verifiëren, en kan je vragen om (i) een screenshot van je identiteitsbewijs of schoolpas op te sturen en (ii) een korte video op te nemen waarin je 3 willekeurige woorden uitspreekt. Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens in kwestie vindt je de relevante informatie in ons Privacybeleid.

Het is belangrijk dat je accurate informatie over jezelf verstrekt, inclusief je leeftijd. TWELVE-APP gebruikt je leeftijd en andere informatie over jou om een omgeving te bieden die positieve en veilige gebruikerservaringen bevordert. Als onderdeel van deze inspanningen kunnen we de manier waarop gebruikers met elkaar communiceren beperken of limiteren, onder meer door beperkingen in te stellen op de manier waarop gebruikers in verschillende leeftijdsgroepen (bijvoorbeeld de interactie van 13-17-jarige gebruikers met gebruikers die 18 jaar of ouder zijn) met elkaar communiceren en interacteren. We kunnen deze functies van de Services te allen tijde wijzigen.

III. BETAALDE SERVICES

Het aanmaken van je gebruikersprofiel en toegang tot de standaardfuncties van de YUBO-App is gratis. Om je ervaring te verrijken, kun je er echter voor kiezen om extra functies of content te kopen. Er zijn twee manieren om extra functies of content op de YUBO-App te verkrijgen: je kunt ze direct kopen of ruilen tegen eerder gekochte content op de YUBO-App.

1. Directe aankopen

YuBucks: je kunt YuBucks kopen om extra functies te ontgrendelen die gedurende een bepaalde tijd actief kunnen zijn (om bijvoorbeeld zichtbaarheid op de App gedurende 30 minuten te vergroten). Bovendien kun je je abonneren om elke maand een bepaald aantal YuBucks te ontvangen. 

Power Pack: het Power Pack is een premium abonnement waarmee je elke maand een bepaalde hoeveelheid extra functies krijgt.

De YuBucks, het Power Pack en alle extra functies of content die hierna worden gespecificeerd of beschikbaar zijn in de YUBO-App, zijn gezamenlijk de "Betaalde Diensten". De kenmerken van Betaalde Diensten en hun prijzen worden gespecificeerd in de YUBO-App of elders in de Diensten.

Het aankoopproces voor Betaalde Services is uitsluitend afhankelijk van het gebruikte mobiele applicatieplatform en van de instellingen die je op je apparaat hebt geselecteerd. Om een aankoop te kunnen doen, moet je dus een gebruikersaccount hebben op het platform waarop je de YUBO-app hebt gedownload (Google Play voor Android of de App Store voor iOS). Wij raden je aan om de gebruiksvoorwaarden van deze applicatieplatforms zorgvuldig te lezen om meer te weten te komen over de regels die van toepassing zijn op de betaling van je bestelling. TWELVE-APP is verantwoordelijk voor de inhoud van de Betaalde Service, maar het applicatieplatform is als enige verantwoordelijk voor het beheer van je bestelling en je betaling.

Je hebt geen recht op terugbetaling van je aankoop van enige Betaalde Service, aangezien de Betaalde Services door ons naar behoren zijn uitgevoerd bij de bestelling, zelfs in geval van niet-gebruik. In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving stem je er bij aankoop van een Betaalde Service uitdrukkelijk mee in dat het gebruik van de Betaalde Service onmiddellijk beschikbaar is en dat je niet het recht hebt om deze aankoop te annuleren of af te zien van je recht op herroeping met betrekking tot deze aankoop.

2. Ruilen

Wanneer je YuBucks hebt gekocht op de YUBO-App, kun je deze inwisselen tegen extra functies of content:

 • Boost: verbeter de zichtbaarheid van je Live,
 • Turbo: verbeter je zichtbaarheid in de Swipe,
 • Terug: maak je laatste Swipe ongedaan,
 • Spotlight: verschijn in de Spotlight om je zichtbaarheid te vergroten en berichten van nieuwe vrienden te krijgen,
 • Pixels: verzamelbare content die je naar gebruikers of naar jezelf kunt sturen.

Je kunt Pixels die andere gebruikers naar je hebben gestuurd ook ruilen tegen YuBucks. De waarden van het inwisselen van je Pixels in YuBucks zijn gespecificeerd in de App onder "Pixels verdiensten".

IV. INTELLECTUEEL EIGENDOM

TWELVE-APP is de exclusieve eigenaar van alle rechten met betrekking tot de Services en, in het bijzonder, het recht om alle of een deel van de elementen ervan te hosten, op te slaan, te gebruiken, weer te geven, te kopiëren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te bewerken en te verspreiden, in het bijzonder, en zonder beperking: de merken, logo's, ontwerpen, animaties, video's, afbeeldingen, tekst, gegevens en databases, computercode, en content gepubliceerd of gepresenteerd op de Services. TWELVE-APP is ook de enige eigenaar van de rechten op het merk YUBO.

TWELVE-APP verleent je een persoonlijke, wereldwijde, royalty-vrije, niet-overdraagbare en niet-exclusieve machtiging voor toegang tot en gebruik van de Services voor privégebruik. Het downloaden en/of gebruiken van de Services App verleent geen rechten (intellectueel eigendom of anderszins) op de YUBO-app. Elke andere kopie, reproductie, weergave, gebruik, distributie of hergebruik van deze of andere elementen van de Services zonder de toestemming van TWELVE-APP is onderhevig aan gerechtelijke vervolging, in het bijzonder voor merkinbreuk.

De reproductie, wijziging, aanpassing (van welke aard dan ook), distributie, verkoop, verhuur, reverse engineering, of creatie van afgeleid werk van de Diensten, met inbegrip van elk ander samenstellend element (inclusief software of broncode), is verboden zonder toestemming van TWELVE-APP en/of van de toepasselijke regelgeving.

De Services kunnen onderhevig zijn aan verandering en kunnen op elk moment worden aangepast. Sommige functionaliteiten of diensten kunnen naar eigen goeddunken worden toegevoegd of verwijderd door TWELVE-APP. Er wordt geen enkele expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook gegeven met betrekking tot de content, de services of de functionaliteit van de Services, noch wat betreft het bestaan, noch wat betreft de werking ervan.

V. CONTENT GELEVERD DOOR GEBRUIKERS

Je verleent ons een wereldwijde, royalty-vrije, niet-exclusieve licentie voor het hosten, opslaan, reproduceren, weergeven, publiceren, vertalen, aanpassen, in sublicentie geven en/of gebruiken, ten behoeve van diensten met betrekking tot de Services van (I) alle informatie, foto's, video's of andere content die wordt uitgewisseld in het kader van het gebruik van de Services, alsmede (ii) je gebruikersnaam, je stem, en/of je afbeelding, zoals die, waar van toepassing, in genoemde content wordt weergegeven.

Uitsluitend voor deze doeleinden verleen je een soortgelijke toestemming om alle content te gebruiken die is gegenereerd in het kader van de Services (in het bijzonder binnen de Live Chat service) en die je mogelijk publiekelijk hebt uitgezonden via een derde partij of partijen. In het kader van deze toestemming stem je ermee in dat TWELVE-APP deze content bijvoorbeeld kan gebruiken voor de promotie van de YUBO App op Social Networking sites waarop deze content eerder door ons is uitgezonden. 

Indien je van mening bent dat enige content die op de Services is geplaatst inbreuk maakt op je auteursrecht, kun je ons hiervan op de hoogte stellen via het formulier op of contact opnemen met onze agent voor auteursrechten TWELVE-APP SAS, 59 rue de Ponthieu, bureau 562, 75008 Parijs, FRANKRIJK.

VI. JOUW GEBRUIK VAN DE SERVICES  

Je stemt ermee in alle toepasselijke wetten en voorschriften na te leven wanneer je de Services gebruikt.

Het volgende is niet toegestaan tijdens de toegang tot of het gebruik van de Services

 • Ongevraagde commerciële communicatie plaatsen
 • Informatie, gegevens of content van andere gebruikers verzamelen zonder hun toestemming
 • Content plaatsen of uitzenden die inbreuk maakt op de rechten van derden (met name hun intellectuele eigendomsrechten), of die pornografisch, discriminerend, racistisch, gewelddadig, lasterlijk of seksueel van aard zijn, en/of die pesterijen of intimidatie van andere personen kunnen inhouden. In dit verband herinneren wij eraan dat foto's met een pornografisch, exhibitionistisch of onfatsoenlijk karakter formeel verboden zijn. Elke publicatie van deze aard vormt een overtreding die kan leiden tot de verwijdering van het gebruikersaccount waarvan deze afkomstig zijn, onverminderd alle andere rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan of strafrechtelijke vervolging die uit dergelijke postings kan voortvloeien
 • De naam, de stem of de afbeelding van een persoon gebruiken zonder hun toestemming
 • De werking van de Services te wijzigen of de toegang ertoe te verhinderen
 • Beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de Services te verstoren of de toegang tot de Services op enigerlei wijze te verstoren (of trachten te verstoren), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verzenden van een virus, overbelasting, flooding, spamming of mail-bombing van de Services
 • Geautomatiseerde middelen te gebruiken om informatie van Services te verzamelen
 • De YUBO-app te gebruiken op een illegale, oneerlijke, kwaadwillige en/of discriminerende manier

Je gaat akkoord met het lezen en naleven van onze Communityrichtlijnen. TWELVE-APP behoudt zich het recht voor om ongeoorloofde content te verwijderen die onder onze aandacht wordt gebracht binnen de voorwaarden die de wet stelt en/of waarvan wij oordelen dat deze in strijd is met deze Voorwaarden. Hetzelfde geldt in het geval van een wettig bevel in een relevante jurisdictie.

Je aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor elke actie, content, informatie of data die je uploadt, downloadt, post, verstuurt of bewaart binnen het kader van het gebruik van de Services.  Als je TWELVE-APP schade berokkent door de content die je plaatst, ben je verplicht TWELVE-APP te compenseren voor alle schade, verliezen of onkosten veroorzaakt door jouw woorden of daden.

Om redenen van veiligheid en openbare orde kunnen wij, gedurende een redelijke periode in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving of tot het door de gebruiker ingediende verzoek tot verwijdering, een kopie bewaren van content die door de gebruiker is gedeeld, zelfs wanneer de gebruiker zijn account heeft verwijderd of wanneer deze content uit de Services is verwijderd. Je kunt meer informatie vinden in ons Privacybeleid.

VII. AANGEBODEN YOUTUBE FUNCTIONALITEIT

Wanneer je een live video maakt vanuit je gebruikersprofiel heb je de mogelijkheid om de video te bekijken en direct te delen op YouTube. Suggesties voor het zoeken en de YouTube zoekbalk zijn direct beschikbaar op de YUBO-app. 

We raden je aan om de Gebruiksvoorwaarden van YouTube aandachtig door te lezen om meer informatie te krijgen over de bepalingen die van toepassing zijn wanneer je dit platform gebruikt, evenals het Privacybeleid van Google met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

VIII. MELDINGEN EN RAPPORTEN

1. Melding van ongeoorloofde content

In onze hoedanigheid van host en aanbieder van de Services, hebben wij geen algemene verplichting om de informatie die wij opslaan te controleren. Je hebt niettemin de mogelijkheid om ons op de hoogte te brengen van content waarvan je meent dat die onwettig is. Om in behandeling te worden genomen, dient elke kennisgeving per aangetekende brief te worden gericht aan: 

TWELVE-APP – Veiligheidscentrum

Melding van ongeoorloofde content

59 rue de Ponthieu, bureau 562

75008 Parijs FRANKRIJK

Om geldig te zijn, moet deze melding de volgende elementen bevatten:

 • Het meldingsformulier hiervoor is beschikbaar op de site www.yubo.live onder de pagina “Veiligheidscentrum”;
 • Een kopie van de correspondentie gericht aan de auteur of redacteur van de betwiste informatie of activiteit met het verzoek de content te beëindigen, te verwijderen of te wijzigen, of een bewijs dat het niet mogelijk was contact op te nemen met de auteur of redacteur.

Alleen volledige meldingen worden als geldig beschouwd. Je behoudt het recht om de bevoegde autoriteiten op de hoogte te brengen van alle content die je illegaal acht.

2. Het melden van content die een belediging vormt voor de menselijke waardigheid of strafbare feiten

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving dragen wij bij aan de bestrijding van de volgende strafbare feiten:

 • Verspreiding van materiaal met betrekking tot seksueel misbruik van kinderen
 • Goedpraten van of ontkenning van misdaden tegen de mensheid
 • Verspreiding van content die discriminatie, haat of geweld tegen een groep personen op grond van hun afkomst, geslacht, seksuele geaardheid of identiteit, of handicap promoot
 • Verspreiding van een boodschap van gewelddadige of pornografische aard, of die de menselijke waardigheid aantast, of die minderjarigen aanmoedigt deel te nemen aan spelletjes die hen in een fysiek gevaar kunnen brengen, wanneer deze content door een minderjarige kan worden bekeken of geopend
 • Aanzetten tot, of goedpraten van terrorisme
 • Aanzetten tot gokken
 • Aanzetten tot zelfmoord

Wij hebben een gemakkelijk toegankelijke manier ontwikkeld om ons te waarschuwen voor content van deze aard waarvan je kennis zou kunnen nemen binnen het bereik van de YUBO-app.

Vul gewoon het meldingsformulier in dat je vindt op de website www.yubo.live op de pagina “Veiligheidscentrum", en in de YUBO-app.

3. Ongepaste content melden

Om een veilige en comfortabele gebruikerservaring te bieden, hebben wij ook een systeem van gemeenschapsmoderatie opgezet waarmee je content op de Services kunt melden die je ongepast vindt.

Als je de content wilt melden van een gebruikersprofiel dat niet een van je vrienden is, klik dan op het schildicoon icoon en kies een van de opties.

Als je het profiel van een gebruiker wilt melden die een van je vrienden is, klik dan op het schildicoon icoon van het profiel van die vriend en kies een van de opties.

Dit systeem is bedoeld om je gebruikerservaring met de services te verbeteren, maar ontslaat je niet van de plicht om de instructies in deze voorwaarden op te volgen om illegale en aanstootgevende content te melden, met name zoals vermeld in de punten VIII.1 en VIII.2 hierboven.

IX. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Je gebruikt de Services op eigen risico. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat TWELVE-APP de Services aan jou levert op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. TWELVE-APP WIJST ALLE UITDRUKKELIJKE OF EXPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK.     

Verder geven wij geen garantie of verklaring en wijzen wij alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor: a) fouten, onderbrekingen van de service, traagheid, onvolkomenheden, of inbreuk op de rechten van derden in het kader van de werking van de Services, in het bijzonder als gevolg van gebeurtenissen op het internet; of (b) en verstoring, storing of verminderde toegang tot de services als gevolg van een storing die toe te schrijven is aan het internetnetwerk of aan een internetprovider, aan het besturingssysteem, de browser en/of het apparaat van de gebruiker; (c) elke schade aan je toestel die het gevolg is van je toegang tot of je gebruik van de services; of (d) het wissen of niet opslaan van content die je op de services plaatst. 

Toegang tot en gebruik van de Services kan tijdelijk worden onderbroken wegens onderhoud of technische updates.

TWELVE-APP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de indirecte, specifieke, bijkomende of morele gevolgen, verlies van inkomsten, gegevens of enig ander verlies als gevolg van de toegang tot en het gebruik van de YUBO App, de content daarvan en/of het onrechtmatig gebruik door een derde van de gegevens of andere rechten van een gebruiker. 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL TWELVE-APP IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE, SCHADEVERGOEDING, MORELE OF GEVOLGSCHADE, OF ANDERE SCHADE VAN ENIGERLEI VORM, BEHALVE MAAR NIET BEPERKT TOT GEBRUIKSVERLIES, DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN ENIG OPZICHT VERBAND HOUDT MET (i) JE GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN; (ii) CLAIMS NAAR AANLEIDING VAN FOUTEN, OMISSIES OF ANDERE ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE SERVICE; IN DE SITES OF DE CONTENT, MATERIALEN, SOFTWARE, INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR VIA DE SITES, (iii) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF VERANDERING VAN JE TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (iv) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN OP DE DIENSTEN. INDIEN TOEGESTAAN DOOR DE WET, INDIEN ENIG DEEL VAN DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ONGELDIG OF NIET-AFDWINGBAAR WORDT BEVONDEN OM WELKE REDEN DAN OOK, DAN ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TWELVE-APP ONDER DERGELIJKE OMSTANDIGHEDEN VOOR AANSPRAKELIJKHEDEN DIE ANDERS BEPERKT ZOUDEN ZIJN GEWEEST NIET MEER BEDRAGEN DAN HONDERD DOLLAR ($ 100).

X. BEËINDIGING

Elke inbreuk op deze Voorwaarden of elk gebruik dat een risico kan inhouden (juridisch, technisch of op een andere manier) kan leiden tot de tijdelijke en permanente blokkering en tot de verwijdering van het profiel van de gebruiker die hiervan de oorzaak is. In het geval van een geschil staat het TWELVE-APP vrij om te besluiten om het profiel van een gebruiker te blokkeren of te deactiveren en hun toegang tot de Diensten te stoppen. Dit naar eigen goeddunken van, en zonder voorafgaande kennisgeving door TWELVE-APP. TWELVE-APP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de terugbetaling van content of extra functies die je gekocht zou kunnen hebben op de YUBO App.  Bovendien kan TWELVE-APP jouw profiel verwijderen als je meer dan twaalf (12) maanden inactief bent geweest op de Diensten.

Je bent vrij om je relatie met TWELVE-APP met betrekking tot je gebruik van de Services te beëindigen. Hiervoor hoef je alleen maar je gebruikersprofiel te verwijderen. 

XI. DEELBAARHEID EN AFSTANDSVERKLARING

Indien een deel van deze Gebruiksvoorwaarden nietig, ongeldig of niet van toepassing wordt verklaard, zal een dergelijke verklaring geen invloed hebben op de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere voorwaarden en je niet ontslaan van de plicht om hieraan te voldoen.

Het niet of te laat opeisen van een voorwaarde in deze Voorwaarden kan niet geïnterpreteerd worden als een verklaring van afstand door TWELVE-APP om de naleving van deze voorwaarde door de gebruiker of een derde te eisen.

Deze Voorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen jou en TWELVE-APP en regelen jouw gebruik van de Services en vervangen volledig alle eerdere overeenkomsten tussen jou en ons met betrekking tot de Services.

XII. BEVOEGDE RECHTSMACHT

Voor elke klacht of geschil wordt de gebruiker uitgenodigd om in eerste instantie contact op te nemen met TWELVE-APP via support.yubo.live, zodat een oplossing kan worden gevonden.

 1. Bemiddeling

Overeenkomstig de Franse consumentenwetgeving is TWELVE-APP geabonneerd op de FEVAD-bemiddelingsdienst, bereikbaar op:

FEDERATION E-COMMERCE ET VENTE A DISTANCE

60 rue de la Boétie 75008 PARIJS

www.fevad.com

De gebruiker kan een beroep doen op deze dienst op voorwaarde dat hij vooraf rechtstreeks contact heeft opgenomen met TWELVE-APP op het hierboven vermelde adres. Na deze voorafgaande procedure kan de gebruiker zich tot de ombudsdienst wenden voor elk geschil met TWELVE-APP dat niet met deze laatste is opgelost.

Ook heeft de Europese Commissie overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 524/2013 een onlinegeschillenbeslechtingsdienst ingevoerd die de onafhankelijke beslechting van onlinegeschillen tussen consumenten en beroepsbeoefenaren binnen de Europese Unie met buitengerechtelijke middelen mogelijk maakt. Deze dienst is toegankelijk op het volgende adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 1. Arbitrage en afstandsverklaring van collectieve rechtsvordering voor inwoners van de V.S.  

Deze Sectie XII.2. is alleen op jou van toepassing als je in de Verenigde Staten woont. Deze sectie is ook van toepassing op onze partner Yoti ltd. (Yoti (USA) Inc voor in de VS gevestigde gebruikers) voor de verwerking van persoonsgegevens waarbij Yoti ltd. (Yoti (USA) Inc voor in de VS gevestigde gebruikers) namens ons optreedt als een gegevensverwerker zoals gedefinieerd door de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy.

Deze Sectie omvat een arbitrageovereenkomst en een overeenkomst dat alle claims alleen individueel (en niet als een class action of andere representatieve procedure) zullen worden ingediend. Je begrijpt dat je met deze overeenkomst afziet van je recht om een claim in te dienen bij de rechtbank of voor een jury.

De Federal Arbitration Act is van toepassing op de interpretatie en handhaving van deze sectie. De arbiter zal de wetgeving toepassen van het rechtsgebied waar je woont.

Arbitrageovereenkomst. Verplichte, bilaterale arbitrage. Elk geschil, claim of controverse voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden, met inbegrip van de bepaling van de reikwijdte of toepasselijkheid van deze Voorwaarden, zal worden bepaald door bindende arbitrage, met dien verstande dat jij of TWELVE-APP een vordering in kunt stellen bij een zogenaamde ‘small claims court’  indien de vordering daarvoor in aanmerking komt.  

Stuur, om een arbitrageprocedure te beginnen, een brief naar 59 rue de Ponthieu, bureau 562, 75008 Parijs, FRANKRIJK of formulier op of contact.  De arbitrage wordt beheerd door JAMS overeenkomstig haar uitgebreide arbitragereglement en -procedures. Het aantal arbiters wordt bepaald in overeenstemming met dat reglement. Zowel jij als TWELVE-APP kunnen ervoor kiezen de arbitrage telefonisch te laten plaatsvinden, op basis van schriftelijke stukken, of in persoon in het district waar je woont of op een andere wederzijds overeengekomen locatie. 

Bij het overwegen van de feiten en vraagstukken, het houden van de hoorzittingen en het nemen van een beslissing of het wijzen van een vonnis moet de arbiter strikt de wet van het rechtsgebied van je woonplaats toepassen, het niet naleven van de voorgaande bepaling is reden om de beslissing of het vonnis te herroepen. 

Deze Sectie vormt geen beletsel voor partijen om een bevoegde rechtbank om voorlopige voorzieningen te verzoeken ter ondersteuning van arbitrage.

De partijen zullen de honoraria en kosten van de arbiter(s) gelijkelijk verdelen. Elke partij betaalt haar eigen kosten en advocatenhonoraria, indien van toepassing. De partijen zijn evenwel gerechtigd kosten en honoraria van advocaten te verhalen in dezelfde mate als waarop zij van rechtswege krachtens het toepasselijke recht, recht zouden hebben.  

Elke partij die een arbitrale uitspraak wenst te bevestigen, nietig verklaren of laten verklaren, dient dit uitsluitend te doen voor een rechtbank in het arrondissement waarin die partij woonachtig is.  Elke partij onderwerpt zich hierbij onherroepelijk aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de staats- en federale rechtbanken die in deze plaats zetelen, voor de hierboven uiteengezette doeleinden en doet hierbij onherroepelijk afstand van, en stemt ermee in om in geen enkel proces, actie of procedure, op enigerlei wijze te claimen dat zij niet persoonlijk onderworpen is aan de rechtsbevoegdheid van een dergelijke rechtbank, of dat een dergelijk proces, actie of procedure ongepast is.

Afstand van juryrechtspraak. DOOR DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN, ZIEN JIJ EN TWELVE-APP BEIDE AF VAN HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK. 

Afstand van collectieve- of geconsolideerde rechtsvorderingen.  ALLE CLAIMS EN GESCHILLEN BINNEN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE VOORWAARDEN MOETEN WORDEN BEMIDDELD OF BESLECHT OP INDIVIDUELE BASIS EN NIET OP BASIS VAN EEN GROEP, EN CLAIMS VAN MEER DAN ÉÉN GEBRUIKER KUNNEN NIET GEZAMENLIJK WORDEN BEMIDDELD OF BESLECHT OF GECONSOLIDEERD MET DIE VAN EEN ANDERE GEBRUIKER.

Deze Sectie XII.2. blijft van kracht na beëindiging, afloop of ontbinding van deze Voorwaarden.

XIII. TOEPASSELIJK RECHT

De Voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht en worden in het Frans geïnterpreteerd. Behalve zoals bepaald voor inwoners van de V.S. in sectie XII.2., zal elk geschil dat niet opgelost wordt op de hierboven aangegeven manier onderworpen worden aan de overeenkomstige bevoegde jurisdictie van de rechtbank in de woonplaats van de gebruiker binnen één van de Lidstaten van de Europese Economische Ruimte.

In het geval dat een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd voor zover dat minimaal noodzakelijk is, en zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, kan dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

Laatst bijgewerkt: 25 maart 2022

Yubo logo

Over

 • Over ons
 • Nieuws
 • Vacatures
 • Contacteer ons

Ondersteuning

InstagramTwitterYoutubeTikTokLinkedIn
 • Servicevoorwaarden
 • Privacybeleid
 • Cookiebeleid
 • Juridische kennisgeving
Made with love in Paris