Yubo logo

Community-richtlijnen

Laatst bijgewerkt op 29 februari 2024

Overzicht

Miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken Yubo elke dag om online te socializen en echte vriendschappen op te bouwen. In lijn met onze bedrijfswaarden van openheid, veiligheid en privacy werken we hard om een veilige ruimte te bieden waar onze gebruikers zichzelf kunnen zijn, zonder de druk van volgers en 'likes'. 

Omdat veel Yubo-gebruikers tieners en jongeren zijn, hebben we een speciale verantwoordelijkheid voor hun veiligheid op de app en we nemen dit zeer serieus. Wij onderwijzen, ondersteunen en beschermen de leden van de Yubo-community door middel van innovatieve technologie, een 24/7 team van veiligheidsexperts en Community-richtlijnen. We hebben ook een onafhankelijke veiligheidsraad bestaande uit deskundigen uit de sector en we werken samen met NGO's, liefdadigheidsinstellingen, rechtshandhavingsinstanties en andere organisaties aan digitale veiligheidskwesties.

De Yubo-community speelt een vitale rol in het maken van onze app tot een vriendelijke en inclusieve omgeving en wij geloven dat dit begint met gastvrij en respectvol te zijn. Onze Community-richtlijnen stellen de normen en verwachtingen die nodig zijn om de community te beschermen en een sfeer van inclusie, delen en verbinden te bevorderen; ze beschrijven wat is toegestaan en wat niet is toegestaan op Yubo. Elke nieuwe gebruiker moet deze richtlijnen accepteren wanneer hij zich aanmeldt bij de app. 

Zoals je hieronder kunt zien, bevatten onze Community-richtlijnen regels over naaktheid, geweld, drugs, haatzaaien, nepprofielen en pesten. Wanneer iemand deze richtlijnen schendt, onderzoeken we dit en nemen we de nodige maatregelen - dit kan het sturen van een waarschuwing zijn, het filteren en verwijderen van content of het blokkeren van een gebruiker. We moedigen onze gebruikers aan om eventuele zorgen aan ons te melden en onze eigen algoritmen genereren ook meldingen wanneer ze een mogelijke schending van onze richtlijnen detecteren, zodat we actie kunnen ondernemen.

Onze Community-richtlijnen gelden voor al onze gebruikers, waar ter wereld ze zich ook bevinden en of ze nu content (inclusief tekst, afbeeldingen, video live streaming en audio) plaatsen op hun profiel, livestreamen of chatten op Yubo. Omdat dingen zo snel veranderen in de digitale wereld, zijn deze richtlijnen een levend document dat we regelmatig bijwerken.

Als je meer wilt weten over onze inzet voor gebruikersveiligheid en de hulpmiddelen die we bieden, bezoek dan onze Veiligheidshub. Details over de acties van ons Veiligheidsteam vindt je ook in ons Transparantierapport.

Community Richtlijnen

Leeftijd en identiteit

Leeftijd en identiteit

Om de Yubo-community authentiek te houden en het risico van online misbruik te verminderen, is het van vitaal belang dat onze gebruikers zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Wij verwachten dat iedereen bij aanmelding echte informatie over zichzelf verstrekt en wij voeren controles uit op deze persoonlijke gegevens om hun leeftijd en identiteit te verifiëren.

Bij het aanmaken van je Yubo-profiel moet je de volgende informatie opgeven:

 • Je geboortedatum (je moet minstens 13 jaar oud zijn om Yubo te gebruiken)
 • Je naam
 • Het geslacht waarmee je je identificeert (we bieden 35+ genderidentiteiten en 50 voornaamwoorden)
 • Een foto waarop je gezicht duidelijk te zien is

Je Yubo-account mag alleen van jou zijn (geen gezamenlijk account dat je deelt met iemand anders) en mag niet worden gebruikt om je voor te doen als iemand anders.

Wij verifiëren je leeftijd en identiteit op een aantal manieren, waaronder:

 • Tools voor leeftijdsschatting 
 • Door je de mogelijkheid te bieden om je ID te laten controleren (bijv. paspoort, rijbewijs) om een gele 'geverifieerd' badge voor je profiel te krijgen.

Als je onjuiste persoonlijke gegevens verstrekt (bv. liegen over je leeftijd) of je voordoet als iemand anders, kunnen we je verwijderen van Yubo.

Meer informatie over het verificatieproces van leeftijd en identiteit  vind je in onze Veiligheidshub. Als je je zorgen maakt dat iemand op Yubo niet is wie hij zegt dat hij is, meld dit dan aan ons - tik op het schildje in de app en selecteer 'Rapporteren'.

Naaktheid en seksuele content en gedragingen

Bepaalde soorten content en gedrag kunnen ongepast zijn voor onze community en de gebruikers die eraan deelnemen in gevaar brengen - vooral als het om minderjarigen gaat. Daarom staan we geen content toe met naaktheid, inclusief gedeeltelijke naaktheid (bijv. afbeeldingen van topless gebruikers, gebruikers die zeer onthullende kleding, ondergoed of zwemkleding dragen buiten de context). Pornografische, seksuele en suggestieve content en zeer seksuele opmerkingen en discussies in lives zijn ook verboden.  

 

Onze Veiligheidshub bevat advies over seksuele content en seksuele uitbuiting en informatie over hoe we monitoren en modereren op Yubo. Als je je zorgen maakt overcontent of gedrag op Yubo, rapporteer het dan - tik op het schildje in de app en kies ‘Rapporteren’.

Pesten, intimidatie en andere vormen van misbruik

Wij verwachten dat iedereen in de Yubo-community op een respectvolle manier met andere gebruikers omgaat. Pesten, intimidatie of elk gedrag dat schade kan veroorzaken of andere gebruikers een ongemakkelijk of onveilig gevoel kan geven, wordt niet getolereerd. Dit omvat spotten, schelden, het verspreiden van geruchten, het delen of dreigen met delen van privégegevens en/of intieme foto’s van andere gebruikers zonder de toestemming van deze gebruiker.

 

Daarnaast tolereren wij geen seksuele intimidatie en ongewenste seksuele avances naar andere Yubo-gebruikers. Dit omvat elk gedrag dat gericht is op andere gebruikers met ongewenste seksuele gedragingen, content, opmerkingen en verzoeken, evenals het delen van privé-informatie van een andere gebruiker en content van seksuele aard met andere gebruikers zonder de toestemming van deze gebruiker.

 

Als je advies nodig hebt over pesten of ongepast seksueel gedrag of als je wil weten hoe we monitoren en modereren op Yubo, bezoek dan onze Veiligheidshub. Als je je zorgen maakt over content of gedrag op Yubo, meld dit dan aan ons – tik op het schildje en kies ‘Rapporteren’.

Discriminatie, Haat en Extremisme

Iedereen moet zich veilig en comfortabel kunnen voelen om zichzelf te zijn op Yubo. Wij tolereren geen gewelddadig, haatdragend, discriminerend of beledigend gedrag gericht tegen een andere persoon of groep mensen op basis van hun ras, etniciteit, nationaliteit, religie, genderidentiteit, seksuele geaardheid of een handicap of gezondheidstoestand. 

Wij staan ook geen verheerlijking toe van ideologieën of groepen die haatdragende en gewelddadige ideeën propageren - dit is inclusief het delen van terroristische of extremistische propaganda of steunbetuigingen voor deze ideologieën, groepen en mensen die deze vertegenwoordigen, alsmede het plaatsen van symbolen en slogans die met deze ideologieën worden geassocieerd.  

Onze Veiligheidshub bevat advies over haatzaaien en hoe we monitoren en modereren op Yubo. Als je bezorgd bent over content of gedrag op Yubo, meld dit dan aan ons – tik op het schildje en kies ‘Rapporteren’.

Geweld en grafische content

 

Voor geweld is geen plaats binnen de Yubo-community. Wij verbieden gedragingen die kunnen leiden tot echt geweld, zoals bedreigingen, aanzetten tot geweld of verheerlijking van geweld. We melden ook situaties met een dreigend of realistisch risico op echt geweld aan de politie. Bovendien staan we geen content toe die gewelddadige handelingen of wapens afbeeldt of content die grafisch of bloederig van aard is. 

Als je meer wil weten over hoe we monitoren en modereren op Yubo, bezoek dan onze Veiligheidshub. Als je je zorgen maakt over content of gedrag op Yubo, meld dit dan aan ons - tik op het schildje in de app en kies ‘Rapporteren’.

Seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen

 

Om onze jonge gebruikers veilig te houden, hanteren wij een nultolerantiebeleid ten aanzien van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en hebben wij een reeks beleidslijnen en richtlijnen ontwikkeld om deze risico's proactief vast te stellen en erop te reageren. Elk gedrag dat gepaard gaat of kan leiden tot seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van minderjarigen, zowel online als in het echte leven, is verboden; dit omvat seksueel misbruik van kinderen, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderhandel, kinderlokkerij, het delen van ongevraagd obsceen materiaal met minderjarigen, evenals kinderpornomateriaal. Gebruikers die zich schuldig maken aan deze gedragingen zullen worden verbannen van Yubo, en de door hen gepleegde overtreding kan worden gerapporteerd aan de bevoegde autoriteiten. 

Voor meer informatie over grooming en seksuele uitbuiting of als je wil weten hoe we monitoren en modereren op Yubo, bezoek onze

 Veiligheidshub. Als je je zorgen maakt over content of gedrag op Yubo, meld dit dan aan ons - tik op het schildje in de app en kies 'Rapporteren'.

Privacyschendingen

 

Elke Yubo-gebruiker heeft recht op privacy; we staan niet toe dat leden van onze community persoonlijke informatie van anderen, zoals hun volledige naam, huisadres, telefoonnummer, e-mail of social media gegevens, of persoonlijke foto's en video's delen of inzien zonder voorafgaande toestemming.

Lees ons privacybeleid of bezoek onze Veiligheidshub om te lezen hoe we monitoren en modereren op Yubo.

Als je je zorgen maakt over content of gedrag op Yubo, meld dit dan aan ons - tik op het schildje in de app en kies ‘Rapporteren’.

Misbruik van het platform en frauduleuze activiteiten

Yubo is een platform om te socializen en nieuwe vrienden te maken - het is geen marktplaats, noch een datingapp. We staan gebruikers niet toe om reclame te maken, diensten en goederen aan te bieden en te promoten van in ruil voor geld of andere goederen, of het verzamelen van geld van andere gebruikers - vooral als het gaat om illegale of gereguleerde producten en diensten. 

 

Jezelf voordoen als iemand anders, oplichting, hacken, chanteren, seksuele chantage (of “sextortion”), en elke poging om onrechtmatig toegang te krijgen tot informatie of geld van andere gebruikers of Yubo zelf zijn verboden. Als je je schuldig maakt aan illegaal gedrag, kunnen we je account permanent blokkeren en, afhankelijk van de ernst, escaleren naar wetshandhaving.

 

Bezoek onze Veiligheidshub om te lezen hoe we monitoren en modereren op Yubo. Als je je zorgen maakt over content of gedrag op Yubo, meld dit dan aan ons - tik op het schildje in de app en kies 'Rapporteren'. 

Schadelijk gedrag

Wij vinden de veiligheid van onze gebruikers erg belangrijk. Wij ondernemen actie als leden van onze community anderen, vooral jongere gebruikers, aanzetten tot schadelijk gedrag tijdens Lives of elders op het platform, en als schadelijke content wordt gedeeld. We staan daarom het gebruik van drugs en alcohol tijdens een live niet toe, evenmin als content waarin deze gedragingen worden afgebeeld. Uitdagingen, spelletjes en gedragingen die ertoe kunnen leiden dat een gebruiker gewond raakt of zichzelf in gevaar brengt, zijn ook verboden.

Bezoek onze Veiligheidshub om te lezen hoe we monitoren en modereren op Yubo. Als je je zorgen maakt over content of gedrag op Yubo, meld dit dan aan ons - tik op het schildje in de app en kies 'Rapporteren'.

Zelfbeschadiging

Jongeren kunnen Yubo gebruiken om vriendschap te zoeken en steun te vinden wanneer ze een moeilijke tijd doormaken; deze ruimte kunnen bieden is erg belangrijk voor ons, maar om onze community een veilige ruimte voor iedereen te houden, kan het zijn dat we actie moeten ondernemen in situaties waarin het risico op zelfbeschadiging of zelfmoord bestaat. Als wij denken dat een gebruiker van plan is zichzelf iets aan te doen, kunnen wij hulp bieden en de situatie melden aan de politie, zodat zij adequate hulp kunnen krijgen.  Bovendien staan we geen content toe die zelfbeschadiging, eetstoornissen en zelfmoord bij andere Yubo-gebruikers afbeeldt, aanmoedigt of promoot. 

Als je advies nodig hebt over zelfbeschadiging en zelfmoord of wil weten hoe we monitoren en modereren op Yubo, ga naar onze Veiligheidshub. Als je je zorgen maakt over content of gedrag op Yubo, meld dit dan aan ons - tik op het schildje in de app en kies 'Rapporteren'.

 

Handhaving

Als lid van de Yubo-community moet je akkoord gaan met onze Community-richtlijnen. Als we een melding ontvangen van een schending van deze richtlijnen (hetzij van een andere gebruiker of gegenereerd door onze eigen algoritmen), onderzoeken we dit en nemen we passende maatregelen op basis van onze richtlijnen. Onze reactie hangt af van de ernst van de overtreding en het risico dat deze vormt voor andere Yubo-gebruikers. 

Meldingen van gebruikers worden beoordeeld door veiligheidsspecialisten. We gebruiken geautomatiseerde tools om bepaalde moderaties uit te voeren (bijv. meteen actie ondernemen voordat er schade is toegebracht). Over serieuze acties, zoals bans, wordt beslist door veiligheidsspecialisten.

Wij hanteren de volgende handhavingsaanpak:

 • In de meeste lichte gevallen leggen we de nadruk op voorlichting van de gebruiker over hoe hij de grens heeft overschreden, hoe hij zijn gedrag kan veranderen en waarschuwen we hem voor de extra acties die we op zijn account kunnen ondernemen als hij zich niet aan de regels houdt. We verwijderen ook alle content die in strijd is met onze Community-richtlijnen. 
 • In ernstigere gevallen en wanneer iemand herhaaldelijk onze Community-richtlijnen schendt, kunnen we het Yubo-account tijdelijk opschorten of permanent verbannen van ons platform. 
 • Pogingen om een schorsing te omzeilen (bijv. door een nieuw account aan te maken) zijn niet toegestaan en kunnen leiden tot verdere actie, inclusief langere schorsingen of zelfs een permanente ban. 
 • In gevallen met een meldingsplicht, mogelijk illegaal gedrag op Yubo of een noodsituatie kunnen we samenwerken met wetshandhavers en andere relevante entiteiten om aanvullende actie te ondernemen. 

 Ons Transparantierapport geeft details over de acties die we ondernamen wanneer onze Community-richtlijnen werden geschonden. Zo hebben we in 2021 elke maand gemiddeld 1,6 miljoen meldingen (verzonden door gebruikers en gegenereerd door onze eigen algoritmen) verwerkt, meer dan 100.000 ongepaste foto's en video's verwijderd en meer dan 430.000 tijdelijke bans opgelegd.

Yubo’s Toewijding aan Mensenrechten 

Bij Yubo willen we jongeren de ruimte geven om zich vrij uit te drukken, terwijl we prioriteit geven aan hun veiligheid en privacy. Wij zijn toegewijd aan mensenrechten en de Grondbeginselen van de Verenigde Naties inzake Bedrijven en Mensenrechten, en we hebben van Veiligheid en Privacy onze kernwaarden gemaakt. 

Onze inzet voor mensenrechten is een belangrijke overweging bij het ontwikkelen en opstellen van onze Community-richtlijnen, evenals bij de dagelijkse toepassing ervan, of het nu gaat om het modereren van content of om proactieve opsporing. Deze richtlijnen en processen zijn gebaseerd op academisch onderzoek, best practices in de industrie en instellingen, en de expertise van onze Veiligheidsraad; dit zorgt ervoor dat specifieke aandacht wordt besteed aan het effect van deze richtlijnen op meer kwetsbare of gemarginaliseerde leden van onze gemeenschap. 

Onze aandacht voor Mensenrechten en onze waarden komt nog op andere manieren tot uiting:

 • Onze inzet voor Veiligheid en Privacy betreft onze interne werkwijzen en ons klokkenluidersbeleid, dat werknemers richtlijnen geeft voor het melden van mogelijke interne misstanden, en ons beleid inzake Kinderbescherming.
 • Onze bi-jaarlijkse transparantieverslagen geven inzicht in hoe onze community-richtlijnen in de praktijk worden toegepast, evenals gegevens over onze samenwerking met wetshandhavers in het kader van gegevensverzoeken of proactieve meldingen;
 • Ons Privacybeleid

Yubo logo

Over

 • Over ons
 • Nieuws
 • Vacatures
 • Contacteer ons

Ondersteuning

InstagramYoutubeTikTokLinkedIn
 • Servicevoorwaarden
 • Juridische kennisgeving
 • Wetshandhaving
Made with love in Paris