Yubo logo

Law enforcement

⚖️ Handleiding voor Wetshandhaving

📲 Over Yubo

Yubo is een sociaal netwerk dat miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken om vrienden te maken.

Yubo-gebruikers ontmoeten nieuwe mensen en maken nieuwe vrienden door te chatten en via live videostreaming.  

Yubo is ontwikkeld en beheerd door het in Parijs gevestigde bedrijf Twelve App en kan gratis worden gedownload in de App Store en Google Play.

✅ Veiligheid op Yubo

De veiligheid van de gebruikers van Yubo is een belangrijke prioriteit voor Twelve App en een verantwoordelijkheid die het bedrijf heeft tegenover de jongeren die de app gebruiken. De mensen die Yubo maken zijn vastberaden voorstanders van de veiligheid van Yubo-gebruikers. 

Yubo heeft een strikte minimumleeftijd van 13 jaar en communityrichtlijnen die door menselijke moderators proactief worden gehandhaafd op het platform. In de afgelopen drie jaar is Twelve App uitgegroeid tot een wereldwijde leider op het gebied van veiligheid met productinnovatie en ideeën die de tech-industrie aanzetten tot het creëren van een veiligere plek voor jonge mensen.Yubo’s veiligheidsfuncties vormen de kern van hun productaanbod.

Yubo is lid en partner van gerenommeerde kinderbeschermingsorganisaties zoals NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), THORN, NSPCC, Internet Watch Foundation Helpline, E-Enfance, INHOPE en de Internet Watch Foundation.

Twelve App is ook medeoprichter van de Tech Coalition en van Project Protect, een miljoeneninitiatief om te strijden voor de bescherming van kinderen.

Bezoek de website van Yubo op https://yubo.live/ en selecteer Veiligheidscentrum, Gids voor ouders, Gids voor tieners, Communityrichtlijnen of FAQ’s voor aanvullende informatie.

💾 Bewaring van gegevens

Twelve App verzamelt en bewaart gebruikersinformatie alleen in overeenstemming met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Yubo.

Dit omvat de naam, geboortedatum, telefoonnummer, geslacht, locatie, vrienden op Yubo, en foto’s van de gebruiker.

Gegevens worden bewaard volgens de toepasselijke wetgeving en zo lang als nodig is om gebruikers in staat te stellen Yubo te gebruiken. In elk geval hebben gebruikers, zoals in het privacybeleid van Yubo wordt uitgelegd, toegang tot hun gegevens door contact op te nemen met privacy@yubo.live.

👮‍ Wettelijk kader

Twelve App verbindt zich ertoe samen te werken met rechtshandhavingsonderzoeken wanneer dit passend is volgens de toepasselijke wetgeving.

Als Frans bedrijf maakt Twelve App gebruikersgegevens openbaar in overeenstemming met de toepasselijke Franse wetgeving en zoals bepaald in haar Servicevoorwaarden en Privacybeleid.

In overeenstemming met de Franse wet- en regelgeving kan Twelve App verplicht worden om gebruikersgegevens van Yubo op verzoek te verstrekken aan Franse rechtshandhavingsinstanties (bijv. justitie, politie of gendarmerie).

Twelve App zal niet ingaan op verzoeken om informatie van particuliere partijen, zoals burgerlijke procespartijen, tenzij dit gebeurt in het kader van een officiële gerechtelijke procedure.

📩 Gegevensverzoeken

Informatieverzoeken van bevoegde overheidsinstanties kunnen betrekking hebben op informatie over de gebruiker (bv. naam, geboortedatum, foto en telefoonnummer), informatie over het account van de gebruiker (bv. datum waarop de account is aangemaakt en IP-adres), en informatie over de door de gebruiker gecreëerde content (bv. verzonden berichten, uitgewisselde foto’s en vriendenlijsten).

Overeenkomstig de Franse wet- en regelgeving zijn de autoriteiten die de gegevens van een gebruiker opvragen, uitsluitend instanties die hiertoe op grond van een wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling gemachtigd zijn in het kader van een bepaalde opdracht (zoals de justitie, politie of gendarmerie).

Deze gegevensverzoeken moeten:

 • schriftelijk worden ingediend, op briefhoofd van de rechtshandhavingsinstantie en ondertekend door de verantwoordelijke ambtenaar van de rechtshandhavingsinstantie
 • worden ingediend per post en per e-mail op het hieronder vermelde adres
 • de rechtsgrondslag vermelden op basis waarvan het verzoek wordt gedaan
 • gericht zijn tegen personen die geïdentificeerd of identificeerbaar zijn
 • occasioneel zijn;
 • de categorieën gegevens vermelden die zullen worden meegedeeld, alsmede hun relevantie voor het lopende onderzoek
 • een geldig officieel e-mailadres vermelden dat communicatie met TWELVE APP mogelijk maakt.

Indien de autoriteiten niet aan de bovenvermelde vereisten voldoen, kan TWELVE APP hun verzoeken niet inwilligen.

 

Twelve App SAS

59 rue de Ponthieu, Bureau 562

75008 Parijs

Frankrijk

lawenforcement@yubo.live

🌍 Internationale gegevensverzoeken

Indien u een rechtshandhavingsinstantie buiten Frankrijk vertegenwoordigt, zal Twelve App niet in staat zijn om direct te reageren op uw verzoek om Yubo gebruikersgegevens.

In overeenstemming met internationale samenwerkingsovereenkomsten dient u eerst contact op te nemen met de bevoegde Franse autoriteit, zodat deze namens u contact met ons kan opnemen.

Indien u contact wenst op te nemen met de Franse Centrale Directie van de Gerechtelijke Politie, die belast is met het onderzoek en de bestrijding van ernstige criminaliteit in Frankrijk, kunt u hen schrijven op de volgende adressen:

Direction Centrale de la Police Judiciaire

Sous Direction de la Lutte contre la Cybercriminalité

101 rue des Trois Fontanot

92000 Nanterre

Frankrijk

dnpj-ofac-baen@interieur.gouv.fr

Voor de niet-Franse rechtshandhavingsinstanties zullen wij, uit coulance, naar behoren ingediende bewaringsverzoeken onderzoeken en beantwoorden terwijl het internationale samenwerkingsproces tussen de rechtshandhavingsinstanties of -entiteiten aan de gang is.

🚑 Verzoek om gegevens voor noodgevallen

In gevallen waarin iemand gevaar loopt, zoals dood of ernstig lichamelijk letsel, en Twelve App over informatie beschikt die kan helpen om dat gevaar af te wenden, kunnen beëdigde wetshandhavers ook rechtstreeks contact opnemen met Twelve App terwijl het officiële proces aan de gang is.

Van een dringend verzoek is alleen sprake wanneer er een onmiddellijk gevaar bestaat voor overlijden of ernstig lichamelijk letsel van een persoon.

Alle verzoeken om gegevens voor noodgevallen moeten worden gedaan door een beëdigd wetshandhavingsfunctionaris en afkomstig zijn van een officieel wetshandhavings-e-mailadres, indien verzonden via e-mail.

Gebruikersnotificatie

Het beleid is dat Twelve App de gebruikers van Yubo op de hoogte brengt alvorens hun gegevens vrij te geven aan wetshandhavingsinstanties, tenzij een dergelijke kennisgeving: 

 • verboden is onder de toepasselijke wetgeving; 
 • een onderzoek in gevaar zou brengen; 
 • en/of een of meer personen in gevaar zou brengen. 

Het is de verantwoordelijkheid van de verzoekende wetshandhavingsautoriteit om in haar verzoek duidelijk aan te geven of aan een van deze criteria is voldaan.

Yubo logo

Over

 • Over ons
 • Nieuws
 • Vacatures
 • Contacteer ons

Ondersteuning

InstagramYoutubeTikTokLinkedIn
 • Servicevoorwaarden
 • Juridische kennisgeving
 • Wetshandhaving
Made with love in Paris