Yubo logo

Law enforcement

⚖️ Guide för brottsbekämpande myndigheter

📲 Om Yubo

Yubo är ett socialt nätverk som miljontals personer världen över använder för att hitta vänner.

Yubo-användare träffar varandra och hittar vänner genom att chatta och ”streama” (sända video) live.

Yubo har utvecklats och drivs av företaget Twelve-App med säte i Paris. Appen kan laddas ner gratis från App Store och Google Play.

✅ Säkerheten på Yubo

Användarnas säkerhet är en viktig prioritet för Twelve-App. Säkerheten är även ett ansvar vi har gentemot de unga personerna som använder Yubo. Även våra designers och tekniker som skapar appen är förespråkare av användarnas säkerhet.

Yubo har en sträng regel för minsta ålder, vilket är 13 år, samt ”communityregler” (gemenskapsregler) som mänskliga moderatorer aktivt genomdriver på plattformen. Under de senaste tre åren har Twelve-App blivit en global ledare inom säkerhet med produktinnovation som driver den tekniska branschen att skapa en tryggare plats för unga personer. Yubos säkerhetsfunktioner är en viktig del av produkten.

Yubo är medlem av och samarbetar med erkända organisationer för skydd av barn såsom NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), THORN, NSPCC, Internet Watch Foundation Helpline, E-Enfance, INHOPE och Internet Watch Foundation.

Twelve-App är även medgrundare av organisationerna Tech Coalition och Project Protect, ett initiativ med mångmiljoninvestering för att skydda barn.

Vänligen gå till Yubos webbsida https://yubo.live/ och till vårt säkerhetscenter, guide för föräldrar, guide för tonåringar, communityregler eller vanliga frågor för vidare information.

💾 Lagring av data

Twelve-App samlar in och lagrar endast användares information i enlighet med Yubos användarvillkor och integritetspolicy.

Informationen som samlas in och lagras inkluderar användarens namn, födelsedatum, kön, plats, vänner på Yubo och bilder.

Data lagras enligt tillämplig lag och endast under den tid som krävs för att låta användarna använda Yubo. Användare har enligt vad som förklaras i Yubos integritetspolicy rätten att få åtkomst till sina uppgifter genom att kontakta privacy@yubo.live.

👮‍ Rättsligt ramverk

Twelve-App strävar efter att samarbeta med brottsliga undersökningar när detta är lämpligt och enligt tillämplig lag.

Som franskt företag delar Twelve-App användares data enligt gällande fransk lag och i enlighet med våra villkor och vår integritetspolicy.

I enlighet med fransk lag och reglering kan Twelve-App behöva dela Yubo-användares data med franska brottsbekämpande myndigheter (såsom rättsliga väsen, polisen eller landets gendarmeri) vid förfrågan.

Twelve-App svarar inte på förfrågningar om information från privatpersoner eller civilrättsbyråer såvida detta inte sker som del av en officiell rättslig process.

📩 Dataförfrågningar

Förfrågningar om information från behöriga myndigheter och organisationer kan inkludera information om användaren (såsom namn, födelsedatum, bild och telefonnummer), information om användarens konto (såsom datumet då kontot skapades och IP-adress) samt information om innehåll som skapats av användaren (såsom skickade meddelanden och bilder samt vänlistor).

I enlighet med fransk lag och reglering betecknas endast myndigheter som ber om användares information som auktoriserade myndigheter om de kontrolleras av ett rättsligt eller regleringsmässigt organ, inom ramverket för ett specifikt syfte (såsom rättsliga organ, polisen eller Frankrikes gendarmeri).

Dataförfrågningar från dessa parter måste:

 • Ske skriftligen, på papper med brevhuvud. De måste vara signerade av ansvarig tjänsteman;
 • Skickas med post och e-post till adressen nedan;
 • Ange den rättsliga grunden för förfrågan;
 • Gälla personer som är identifierade eller identifierbara;
 • Vara enstaka förfrågningar;
 • Ange vilka kategorier av data som önskas och deras relevans för den aktuella undersökningen;
 • Meddela en giltig, officiell e-postadress för kommunikation med Twelve-App.

Om myndigheter inte uppfyller kraven ovan kommer Twelve-App ej att uppfylla deras förfrågan.

 

Twelve-App SAS

59 rue de Ponthieu, Bureau 562

75008 Paris

Frankrike

lawenforcement@yubo.live

🌍 Internationella dataförfrågningar

Om du representerar en brottsbekämpande myndighet utanför Frankrike kommer Twelve-App inte att direkt kunna besvara din förfrågan om användardata.

I enlighet med internationella samarbetsavtal ber vi dig att först vända dig till relevant fransk myndighet så att de kan kontakta oss å dina vägnar.

Om du vill kontakta det franska centrala direktoratet för kriminalpolisen (som ansvarar för att undersöka och bekämpa allvarliga brott inom Frankrike), vänligen skriv till följande adresser:

Direction Centrale de la Police Judiciaire

Sous Direction de la Lutte contre la Cybercriminalité

101 rue des Trois Fontanot

92000 Nanterre

Frankrike

sdlc-baen@interieur.gouv.fr

Vi kommer att granska och besvara korrekt inskickade förfrågningar från icke-franska brottsbekämpande myndigheter så länge den internationella samarbetsprocessen mellan brottsbekämpande myndigheter gäller

🚑 Brådskande dataförfrågningar

I fall då någon befinner sig i omedelbar fara, såsom vid risk för dödsfall eller allvarlig fysisk skada, och om Twelve-App har information som kan undvika denna fara, kan tjänstemän vid brottsbekämpande myndigheter kontakta Twelve-App direkt samtidigt som den officiella processen fortskrider.

En brådskande förfrågning betecknas endast som sådan när det finns omedelbar risk för dödsfall eller allvarlig personskada.

Brådskande dataförfrågningar måste göras av tjänstemän vid brottsbekämpande myndigheter och komma från officiella e-postdomäner för dessa myndigheter om förfrågan skickas via e-post.

Underrättelse av användare

Som policy meddelar Twelve-App användaren innan vi delar deras data med brottsbekämpande myndigheter såvida detta inte:

 • Förbjuds av tillämplig lag;
 • Äventyrar en undersökning; och/eller
 • Orsakar fara för en eller flera personer.

Den brottsbekämpande myndigheten som gör förfrågan ansvarar för att tydligt ange i förfrågan huruvida något av dessa kriterier uppfylls. 

Yubo logo

Om

 • Om oss
 • Nyheter
 • Lediga tjänster
 • Kontakta oss
InstagramYoutubeTikTokLinkedIn
 • Användarvillkor
 • Rättsligt meddelande
 • Brottsbekämpning
Made with love in Paris