Yubo logo
apple logoandroid logo

Användarvillkor

VÄLKOMMEN TILL YUBO

YUBO-applikationen (”YUBO-appen”) låter dig hitta nya vänner. YUBO-appen utvecklas och drivs av TWELVE-APP SAS, ett franskt bolag (”Société par Actions Simplifiée”) med bolagsnummer 810 283 507 SIRET och registrerad adress 59, Rue de Ponthieu, Bureau 562, 75008 Paris, Frankrike (”TWELVE-APP SAS”, ”vi” eller ”oss”).

Personer bosatta i USA: VÄNLIGEN NOTERA ATT DEL XI AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR INNEHÅLLER EN SKILJEDOMSKLAUSUL OCH BESTÄMMELSER OM AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. DESSA BESTÄMMELSER PÅVERKAR HUR DISPYTER MELLAN DIG OCH TWELVE-APP SAS KAN LÖSAS. 

I. GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOREN

Dessa användarvillkor (”villkoren”) styr din åtkomst till och användning av YUBO-appen och våra relaterade webbsidor, relaterat innehåll samt relaterade tjänster, applikationer och produkter (”tjänsterna”).

Du får endast använda tjänsterna om du godkänner att du ska ingå ett bindande avtal med oss. Du måste vara minst 13 år gammal för att använda tjänsterna. Om du är 13 till 17 år gammal måste du ha godkännande från din målsman för att använda tjänsterna.

Genom att ha tillgång till och använda tjänsterna godkänner du villkoren. Du godkänner även bestämmelserna i vår integritetspolicy.

Innehållet i dessa villkor kan komma att ändras. Vi vidtar då rimliga åtgärder för att meddela dig om viktiga ändringar i villkoren. Dock uppmuntrar vi dig att ofta kontrollera villkoren för att se om de ändrats. Att fortsätta att använda tjänsterna efter att villkoren ändras utgör ett godkännande av de ändrade villkoren.

II. ATT SKAPA EN ANVÄNDARPROFIL

Om du är målsman eller rättslig företrädare för en minderårig YUBO-användare och vill kontakta oss, vänligen skicka ett meddelande med hjälp av webbformuläret i delen ”Säkerhetscenter” (”Safety Center”) på webbsidan www.yubo.live

För att använda YUBO-appen måste du har en smartphone med operativsystem iOS 12 eller Android 5, eller senare. Sedan måste du skapa en användarprofil för att få tillgång till YUBO-appen och/eller vissa andra delar av tjänsterna. För att skapa en användarprofil måste du ange vissa personuppgifter. Dessa definieras i vår integritetspolicy. Du måste även ladda upp en profilbild som visar dig. Personuppgifterna måste anges för att få åtkomst till YUBO-appen och dess funktioner.

När du skapar en användarprofil måste du ange korrekt information. Du får inte skapa ett konto med någon annan identitet. Om din åtkomst till tjänsterna stängs av, störs, blockeras eller förhindras av TWELVE-APP SAS får du inte skapa en ny användarprofil.

TWELVE-APP SAS förbehåller sig rättigheten att utföra kontroller för att identifiera användare med falsk ålder. Om TWELVE-APP SAS har rimlig anledning att ifrågasätta din ålder kan vi vidta åtgärder för att verifiera den. Detta kan inkludera analys av din profilbild för att verifiera din ålder eller att vi ber dig att skicka in (i) en skärmbild av din legitimation eller ditt skolkort samt (ii) en kort video där du uttalar tre slumpmässiga ord. För information om databehandling för dessa syften, vänligen se vår integritetspolicy.

Det är viktigt att du anger korrekt information om dig själv, inklusive din ålder. TWELVE-APP SAS använder din ålder och andra uppgifter om dig för att skapa en miljö som främjar positiva och trygga användarupplevelser. Som en del av detta arbete kan vi begränsa hur användare kommunicerar och interagerar med varandra, inklusive att begränsa hur användare inom olika åldersgrupper kommunicerar och interagerar (t.ex. begränsning av interaktioner mellan 13 till 17 år gamla användare och användare som är 18 år eller äldre). Vi kan när som helst ändra dessa funktioner inom tjänsten.

III. BETALTJÄNSTER

Det kostar inget att skapa en användarprofil eller att använda YUBO-appens standardfunktioner. För att berika din upplevelse kan du välja att köpa ytterligare funktioner och innehåll. Det finns två sätt att skaffa ytterligare funktioner och innehåll i YUBO-appen: du kan köpa dem direkt eller byta dem mot innehåll som du tidigare köpt i YUBO-appen.

1. Direktköp

YuBucks: Du kan köpa YuBucks för att låsa upp ytterligare funktioner som är aktiva under en begränsad tidsperiod (till exempel för att öka din synlighet i appen i 30 minuter). Du kan även prenumerera för att varje månad få ett visst antal YuBucks. 

Power Pack: Ett Power Pack är ett premium-abonnemang som varje månad ger dig ett visst antal extrafunktioner. 

YuBucks, Power Packs och alla ytterligare funktioner och innehåll som beskrivs här eller som finns tillgängligt i YUBO-appen kallas sammanfattningsvis för "betaltjänster". Betaltjänsternas egenskaper och priser anges i YUBO-appen eller på andra platser i tjänsterna.

Processen för att köpa betaltjänster beror på mobilapplikationsplattformen som används och inställningarna du gjort på din enhet. För att göra ett köp måste du ha ett användarkonto på plattformen som du använde för att ladda ner YUBO-appen (Google Play för Android eller App Store för iOS). Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom villkoren för dessa applikationsplattformar för mer information om reglerna som gäller för betalning av ditt köp. TWELVE-APP SAS ansvarar för innehållet i betaltjänsterna, men applikationsplattformen bär allt ansvar för att hantera ditt köp och din betalning.

Du är inte berättigad till återbetalningar av dina köp av betaltjänster, då betaltjänsterna tillhandahålls av oss vid beställning, även om du inte använder dem. Enligt gällande reglering godkänner du uttryckligen när du köper betaltjänster att du får omedelbar åtkomst till betaltjänsterna och att du inte kan ångra köpet, samt att du avsäger dig din ångerrätt för köpet.

2. Växling

När du har köpt YuBucks i YUBO-appen kan du växla dem mot ytterligare funktioner eller innehåll:

 • Boost: öka synligheten för din live,
 • Turbo: öka din synlighet i swipe,
 • Ångra: ångra ditt senaste swipe,
 • Spotlight: visas upp i Spotlight för att öka din synlighet och få meddelanden från nya vänner,
 • Pixlar: samlarinnehåll som du kan skicka till andra användare eller till dig själv.

Du kan även växla Pixlar som andra användare har skickat till dig till YuBucks. Värdena när du växlar dina Pixlar till YuBucks anges i appen, i funktionen för att växla pixlar.

IV. IMMATERIELL EGENDOM

TWELVE-APP SAS är ensam ägare av all äganderätt som rör tjänsterna och rätten att vara värd för, lagra, använda, visa, kopiera, ändra, anpassa, publicera, redigera och distribuera hela eller delar av tjänsternas komponenter, i synnerhet och utan begränsning: märken, logotyper, designs, animeringar, videor, bilder, text, data och databaser, datakod samt innehåll som publiceras eller presenteras i tjänsterna. TWELVE-APP SAS är även ensam ägare av rättigheterna till varumärket YUBO.

TWELVE-APP SAS ger dig personlig, global, royalty-fri, icke-överförbar och icke-exklusiv tillåtelse att få åtkomst till och använda tjänsterna för privat bruk. Att ladda ner och/eller använda tjänsternas app överför inga rättigheter (vare sig immaterialrätt eller annan rätt) som rör YUBO-appen. All annan kopiering, reproduktion, representation, användning, distribution och återanvändning av dessa eller andra komponenter av tjänsterna utan tillåtelse från TWELVE-APP SAS kan bli föremål för rättsliga åtgärder, i synnerhet gällande varumärkesintrång.

Reproduktion, justering, ändring (av någon typ), distribution, försäljning, uthyrning, bakåtutveckling eller skapande av derivata produkter från tjänsterna, inklusive dess komponenter (inklusive programvara och källkod) förbjuds såvida det inte sker med tillåtelse från TWELVE-APP SAS och gällande bestämmelser.

Tjänsterna kan komma att ändras och kan när som helst justeras. Vissa funktioner eller tjänster kan komma att läggas till eller tas bort av TWELVE-APP SAS enligt vårt omdöme. Vi kan inte ge några typer av garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, för innehållet, tjänsterna eller tjänsternas funktion (varken att de är tillgängliga eller fungerande).

V. INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS AV ANVÄNDAREN

Du ger oss en global, royalty-fri, icke-exklusiv licens att agera värd för, lagra, reproducera, visa, publicera, översätta, anpassa, underlicensiera och/eller, för syften som relaterar till tjänsterna, använda (i) information, bilder, videor och annat innehåll som skickas som del av användningen av tjänsterna, samt (ii) ditt användarnamn, din röst och/eller bild på dig såsom denna reproduceras, om tillämpligt, inom sammanhanget.

För dessa syften (och endast för dessa syften) ger du liknande medgivande att vi använder innehåll som skapas inom tjänsterna (i synnerhet inom livechatt-tjänsten) som du kan ha lagt upp offentligt genom en tredje part eller flera tredje parter. Med detta medgivande godkänner du att TWELVE-APP SAS till exempel kan använda innehållet för att göra reklam för YUBO-appen på sociala medier där innehållet tidigare har visats av oss.

Om du anser att innehåll som lagts upp i tjänsterna gör intrång på din upphovsrätt, vänligen meddela oss om detta med hjälp av formuläret på [add link] eller genom att kontakta YUBOs ansvarig för upphovsrätt på TWELVE-APP SAS, 59 Rue de Ponthieu, Bureau 562, 75008 Paris, Frankrike.

VI. DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA

Du godkänner att du ska följa all gällande lag och alla gällande bestämmelser när du använder tjänsterna.

När du använder tjänsterna får du inte:

 • lägga upp oönskad kommersiell kommunikation;
 • samla in information, data eller innehåll som tillhör andra användare utan deras tillstånd;
 • lägga upp innehåll eller skicka meddelanden som kränker tredje parts rättigheter (i synnerhet deras immateriella äganderätt), eller innehåll som är pornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, våldsamt, ärekränkande, nedsättande eller sexuellt och/eller som kan utgöra mobbning eller hot mot andra. Vi vill påminna dig om att bilder som är pornografiska, exhibitionistiska eller oanständiga är strängt förbjudna. Att lägga upp bilder av denna typ utgör ett brott mot reglerna och kan leda till att kontot som är källan till bilderna raderas, vilket kan ske utöver andra åtgärder som vi kan utföra eller straffrättsliga förfaranden som dessa inlägg kan medföra;
 • ändra tjänsternas drift eller förhindra åtkomst till dem;
 • störa några av säkerhetsåtgärderna som skyddar tjänsterna eller störa (eller försöka att störa) åtkomst till tjänsterna på något sätt, inklusive men ej begränsat till att skicka virus, skapa överbelastning, ”flooding”, spamming eller mejlbombning av tjänsterna;
 • använda automatiska funktioner för att samla in information från tjänsterna eller
 • använda YUBO-appen på ett olagligt, oärligt och/eller diskriminerande sätt.

Du godkänner att du ska läsa och följa våra communityregler. TWELVE-APP SAS förbehåller sig rättigheten att ta bort uppenbart olovligt innehåll som vi blir medvetna om. Detta sker enligt villkor som anges i lag och/eller vid brott mot dessa villkor. Samma gäller i fall av rättsliga beslut i relevanta jurisdiktioner.

Du ansvarar helt och fullt för handlingar, innehåll, information och data som du laddar upp, laddar ner, lägger upp, skickar eller lagrar som en del av din användning av tjänsterna. Om du lägger upp innehåll som skadar TWELVE-APP SAS ska du ersätta TWELVE-APP SAS för eventuella skador, förluster eller kostnader som orsakas av dina ord eller handlingar.

För allmän ordning och säkerhet kan vi under en rimlig period och enligt gällande bestämmelser, eller vid förfrågan om radering från användaren, lagra en kopia av innehållet som delats av användaren, även i fall där användaren har raderat sitt konto eller där innehållet har raderats från tjänsterna. Du hittar mer information i vår integritetspolicy.

VII. YUBOs YOUTUBE-FUNKTION

När du sänder en live-video från din användarprofil har du möjligheten att titta på och dela YouTube-videor i din live. Sökförslag och YouTubes sökfält är tillgängliga direkt i YUBO-appen.

Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom YouTubes användarvillkor för mer information om policyerna som gäller när du använder plattformen, samt Googles integritetspolicy för information om behandling av dina personuppgifter.

VIII. ANMÄLNINGAR OCH RAPPORTER

1. Anmälningar om olagligt innehåll

I egenskap av värd och leverantör av tjänsterna har vi inget generellt ansvar att granska informationen vi lagrar. Dock har du möjligheten att meddela oss om du upptäcker innehåll som du anser är olagligt. Din anmälan ska skickas genom rekommenderat brev med leveransbevis till följande adress:

TWELVE-APP – Safety Center

Notification of Illicit Content

59, Rue de Ponthieu, Bureau 562

75008 Paris 

Frankrike

För att vara giltig måste din anmälan innehålla följande:

 • en helt ifylld blankett för anmälan, som hittas på webbplatsen www.yubo.live, på sidan ”Säkerhetscenter” (”Safety Center”);
 • en kopia på korrespondens som skickats till personen som skrivit eller redigerat den omtvistade informationen eller aktiviteten och som ber dem att sluta med aktiviteten eller ta bort eller ändra innehållet. Om det inte är möjligt att kontakta denna person ska du istället skicka in bevis på detta.

Vi kan endast hantera kompletta anmälningar. Du behåller rätten att informera behöriga myndigheter om det olagliga innehållet.

2. Anmälningar om innehåll som utgör kränkning av människovärdet eller brott

I enlighet med gällande lag kan vi arbeta för att bekämpa följande brott:

 • distribution av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn;
 • ursäkter för eller förnekelse av brott mot mänskligheten;
 • distribution av innehåll som främjar diskriminering, hat eller våld mot en person eller grupp baserat på deras ursprung, kön, sexuella läggning, identitet eller funktionsnedsättning;
 • distribution av meddelanden som är våldsamma eller pornografiska eller som utgör kränkning av människovärdet, som uppmuntrar minderåriga att delta i lekar som kan försätta dem i fara, eller denna typ av innehåll om det sannolikt kan ses av minderåriga;
 • uppmuntran till eller ursäkter för terrorism;
 • uppmuntran till hasardspel och
 • uppmuntran till självmord.

Vi har skapat en lättillgänglig metod för att meddela oss om du stöter på eller blir medveten om denna typ av innehåll inom YUBO-appen.

Fyll helt enkelt i blanketten för rapporter. Du hittar blanketten på webbsidan www.yubo.live, på sidan ”Säkerhetscenter” (”Safety Center”) samt i YUBO-appen.

3. Rapportera olämpligt innehåll

För att skapa en trygg och bekväm användarupplevelse har vi även ett system för att moderera innehåll. Det låter dig rapportera alla typer av innehåll inom tjänsterna som du anser vara olämpligt.

Om du vill rapportera innehåll på en användarprofil som inte tillhör en av dina vänner, klicka på ikonen ”…” och välj ett av alternativen.

Om du vill rapportera en profil som tillhör en användare som du är vän med, klicka på ikonen ”…” på vännens profil och välj ett av alternativen.

Vårt system har utformats för att förbättra din användarupplevelse när du använder tjänsterna. Dock har du en skyldighet att följa anvisningarna i dessa villkor för att rapportera olagligt eller olämpligt innehåll, i synnerhet enligt vad som anges i del VIII.1 och VIII.2 ovan.

IX. ANSVARSFRISKRIVNING

Du använder tjänsterna på egen risk. Du förstår och godkänner att TWELVE-APP SAS tillhandahåller tjänsterna i ”BEFINTLIGT” skick och ”VID TILLGÄNGLIGHET”. TWELVE-APP SAS FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR, VARE SIG DESSA ÄR UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, GÄLLANDE MARKNADSMÄSSIG KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT SYFTE ELLER ÖVERTRÄDELSER. 

Vidare erbjuder vi ingen garanti och inget företrädande. Vi friskriver oss från allt ansvar för: (a) fel, störningar av tjänsten, långsam funktion, brister eller intrång på tjänster som tillhör tredje parter och som sker som en del av tjänsternas drift, i synnerhet som ett resultat av händelser som sker på internet; (b) störningar, felfunktion eller minskad åtkomst till tjänsterna som orsakas av fel i internetnätverket eller användarens internettjänsteleverantör, operativsystem, webbläsare och/eller enhet; (c) skador på enheten som orsakas av din åtkomst till eller användning av tjänsterna; eller (d) radering eller underlåtelse att lagra innehåll som du lägger upp i tjänsterna.

Åtkomst till och användning av tjänsterna kan tillfälligt störas på grund av underhåll eller tekniska uppdateringar.

TWELVE-APP SAS ansvarar ej för indirekta, specifika, säkerhetsmässiga eller repressiva konsekvenser, förlorad inkomst, förlorade data eller andra förluster som orsakas av åtkomst till och användning av YUBO-appen och dess innehåll och/eller otillåten användning av data eller andra användarrättigheter av en tredje part.

I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNINGEN SOM TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG SKA TWELVE-APP SAS EJ I NÅGOT FALL ANSVARA FÖR DIREKTA, SPECIELLA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, AVSKRÄCKANDE, STRAFFANDE ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR, ELLER ANDRA SKADOR AV NÅGON TYP, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL OTILLGÄNGLIGHET, SOM ORSAKAS AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT RELATERAR TILL (i) DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA; (ii) ANSPRÅK SOM KAN HÄNFÖRAS TILL FEL, UTELÄMNANDEN ELLER ANDRA FEL I TJÄNSTERNA, PÅ WEBBSIDORNA ELLER I INNEHÅLL, MATERIAL, PROGRAMVARA, INFORMATION, PRODUKTER, ANDRA TJÄNSTER ELLER INNEHÅLL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT GENOM WEBBSIDORNA; (iii) OTILLÅTEN ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA; (iv) UTTALANDEN ELLER BETEENDE FRÅN TREDJE PART INOM TJÄNSTERNA I FALL DÅ DETTA TILLÅTS AV LAGEN. OM NÅGON DEL AV DENNA FRISKRIVNING BEDÖMS VARA OGILTIG ELLER EJ VERKSTÄLLBAR SKA TWELVE-APP SAS SAMLADE ANSVAR FÖR HÄNDELSER SOM ANNARS SKULLE VARIT UNDANTAGNA EJ ÖVERSTIGA ETT HUNDRA DOLLAR (100 $).

X. UPPHÄVNING, AVSTÄNGNING OCH RADERING

Alla brott mot dessa villkor och all användning som kan utgöra en risk (rättslig, teknisk eller annan typ av risk) kan leda till att ditt konto tillfälligt eller permanent stängs av samt att användarprofilen raderas. I fall av dispyter har TWELVE-APP rätten att blockera eller stänga av användarprofiler och därmed åtkomst till tjänsterna. Detta sker enligt TWELVE-APPs egna omdöme och utan varsel. TWELVE-APP kan ej ansvara för återbetalning för innehåll eller ytterligare funktioner som du har köpt i YUBO-appen. TWELVE-APP kan komma att radera din profil om du inte har varit aktiv i tjänsterna under mer än tolv (12) månader.

Du har rätten att avsluta ditt förhållande med TWELVE-APP SAS gällande din användning av tjänsterna. Då kan du helt enkelt radera din användarprofil. 

XI. DELBARHET OCH UNDANTAG

Om några bestämmelser i dessa villkor är ogiltiga eller ej tillämpliga ska dessa bestämmelser ej påverka andra bestämmelsers giltighet eller tillämplighet. Dessa fall utgör ej undantag från din skyldighet att följa villkorens bestämmelser.

Att ej kräva att bestämmelser i villkoren utförs, eller att göra detta vid ett senare tillfälle, ska ej tolkas som underlåtelse av TWELVE-APP SAS att kräva att bestämmelsen följs av användaren eller tredje parter.

Dessa villkor utgör hela det rättsliga avtalet mellan dig och TWELVE-APP SAS. De styr din användning av tjänsterna och ersätter helt eventuella tidigare överenskommelser gällande tjänsterna mellan dig och oss.

XII. BEHÖRIG JURISDIKTION

Vid anspråk eller dispyter ber vi användaren att i första hand kontakta TWELVE-APP SAS via support.yubo.live för att kunna hitta en uppgörelse i godo. 

 1. Medling

I enlighet med den franska konsumentlagen använder TWELVE-APP SAS medlingstjänsten FEVAD, som kan kontaktas här:

FEDERATION E-COMMERCE ET VENTE A DISTANCE

60, Rue de la Boétie 

75008 PARIS

Frankrike

www.fevad.com

Användare kan vända sig till denna tjänst om de tidigare har kontaktat TWELVE-APP SAS via adressen som anges ovan. Om de följer den preliminära processen kan användaren kontakta medlingstjänsten vid dispyter med TWELVE-APP SAS som inte kan lösas av oss.

Dessutom har EU-kommissionen i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 524/2013 infört en tjänst för tvistlösning online som möjliggör oberoende lösningar av webbdispyter mellan konsumenter och företag inom EU på ett utomrättsligt sätt. Tjänsten kan nås på följande adress: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

 1. Skiljeförfarande och friskrivning från grupptalan för personer som är bosatta i USA 

Del XII.2 gäller endast för personer som är bosatta i USA. Denna del gäller även vår partner Yoti Ltd. (Yoti (USA) för användare i USA) för behandling av personuppgifter i fall då Yoti Ltd. (Yoti (USA) för användare i USA) å våra vägnar agerar som databehandlare, såsom detta definieras av relevant lagstiftning gällande dataskydd och integritet.

Denna del inkluderar bestämmelser för skiljeförfarande och en bestämmelse som anger att talan endast ska föras individuellt (d.v.s. ej i form av grupptalan eller liknande förfaranden med ombud). Du förstår att du genom detta avtal avsäger dig rätten att föra talan i domstol eller inför en jury.

Lagen ”Federal Arbitration Act” styr tolkningen och genomförandet av denna del. Skiljemannen ska använda lagen som gäller i jurisdiktionen där du är bosatt.

Skiljedomsavtal. Obligatoriskt bilateralt skiljeförfarande. Alla dispyter, fordringar och konflikter som orsakas av eller relaterar till dessa villkor, inklusive upphörande av omfattningen eller tillämpningen av dessa villkor för skiljedomssyften, ska bedömas av gällande skiljeförfarande med undantaget att du eller TWELVE-APP SAS kan föra talan i lokal domstol för småmålsförfaranden (”small claims court”) om talan kvalificeras för detta. 

För att inleda ett skiljeförfarande kan du skicka ett brev till 59 Rue de Ponthieu, Bureau 562, 75008 Paris, FRANKRIKE eller [email address]. Skiljeförfarandet ska administreras av JAMS i enlighet med dess kompletta regler och processer för skiljeförfarande (”Comprehensive Arbitration Rules and Procedures”). Antalet skiljemän ska bedömas i enlighet med dessa regler. Du eller TWELVE-APP SAS kan välja att genomföra skiljeförfarandet via telefon, baserat på skriftliga inlagor eller personligen i den region du bor i eller på en annan plats som båda parterna kommit överens om.

När en skiljeman granskar fakta och ärenden, när de utför prövningar och när de fattar beslut ansvarar de för att följa gällande lag i jurisdiktionen där du är bosatt till punkt och pricka. Om de inte uppfyller detta krav utgör detta grund för att beslutet undanröjs. 

Denna del ska ej hindra att parterna hittar provisoriska lösningar istället för skiljeförfarande i en domstol med behörig jurisdiktion.

Parterna ska jämnt dela upp avgifterna och kostnaderna för skiljemannen/skiljemännen. Varje part ska betala sina egna kostnader och advokatarvoden, om tillämpligt. Dock är parterna berättigade att söka ersättning för kostnader och advokatarvoden på samma sätt som i en domstol, enligt gällande lag.  

En part som ämnar bekräfta eller undanröja beslut, eller använda beslutet för verkställighet av skiljedom, kan endast göra detta i en domstol i den region där du är bosatt. Parterna åtar sig härmed oåterkalleligt att de ska acceptera beslut från lokal eller federal domstol i aktuell jurisdiktion för syftena som anges ovan. Parterna åtar sig även oåterkalleligt att de inte som del av någon talan eller rättegång, eller något rättsligt förfarande, ska hävda att de inte personligen ska följa domstolens jurisdiktion eller att talan, rättegången eller det rättsliga förfarandet är otillbörligt.

Avstående från juryprövning.  GENOM ATT INGÅ DETTA AVTAL AVSTÅR BÅDE DU OCH TWELVE-APP SAS FRÅN RÄTTEN TILL JURYPRÖVNING.

Avstående från grupptalan och kollektiv prövning. ALL TALAN OCH ALLA DISPYTER SOM GÄLLER DESSA VILLKOR SKA MEDLAS ELLER HANTERAS PÅ INDIVIDUELL BAS, D.V.S. EJ SOM GRUPPTALAN ELLER KOLLEKTIV PRÖVNING. TALAN FRÅN MER ÄN EN ANVÄNDARE KAN EJ MEDLAS ELLER HANTERAS SAMTIDIGT SOM ANNAN TALAN OCH EJ HELLER KONSOLIDERAS MED ANNAN ANVÄNDARES TALAN.

Denna del, XII.2 ska gälla även efter avslut, utgång eller upphävande av dessa villkor.

XIII. GÄLLANDE LAG

Villkoren ska gälla i enlighet med fransk lag och tolkas på franska. Med undantag för vad som föreskrivs för personer bosatta i USA i del XII.2 ska dispyter som ej löses genom processerna som beskrivs ovan vara föremål för aktuell behörig jurisdiktion och domstol på användarens bosättningsort i ett av medlemsländerna i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms vara ogiltig eller ogenomförbar ska denna bestämmelse begränsas eller tas bort i minsta möjliga utsträckning. Återstående bestämmelser i villkoren ska fortsätta att ha komplett kraft och verkan. Att vi ej genomdriver en rättighet eller bestämmelse i villkoren ska ej tolkas som att vi avstår från denna rättighet eller bestämmelse.

Senast uppdaterat: 25 mars 2022

Yubo logo

Om

 • Om oss
 • Nyheter
 • Lediga tjänster
 • Kontakta oss
InstagramTwitterYoutubeTikTokLinkedIn
 • Användarvillkor
 • Integritetspolicy
 • Cookie-policy
 • Rättsligt meddelande
Made with love in Paris